OVp109 Občan a právo

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc. (přednášející)
JUDr. Bc. Radovan Malachta (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OVp109/01: Čt 17:00–18:50 učebna 38, R. Malachta
OVp109/02: Po 16:00–17:50 učebna 36, R. Malachta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy právní vědy a fungování práva, které mohou uplatnit ve výuce občanské výchovy.
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen orientace v základních právních pojmech, pochopit význam funkce práva v moderním státu a aplikovat potřebné zákony ve své budoucí praxi.
Osnova
  • 1. Úvod do studia práva – diskusní seminář: Právo kolem nás. Právo a spravedlnost. Právo a morálka. Právní kultury. 2. Mít právo, mít nárok, mít povinnost. Základní dělení práva – právo subjektivní a objektivní. Právo soukromé a veřejné. Právo hmotné a procesní. Charakteristika právních odvětví. 3. Právní normy – znaky, druhy, působnost. Právní normy EU. 4. Prameny práva. Retroaktivita a analogie v právu. Právní řád ČR. Právo EU a mezinárodní právo. 5. Právní vztahy (zejména subjekty – osoby fyzické a právnické). Právní skutečnosti (zejména právní jednání). 6. Soustava soudů. Řešení sporů v právu. 7. Charakteristika právnických povolání. 8. Základní rozdíly mezi civilním a trestním řízením. 9. Vybrané otázky soukromého práva – smlouvy. 10. Vybrané otázky soukromého práva – pracovní smlouvy, podnikání. Sousedské spory. 11. Vybrané otázky veřejného práva – trest, trestný čin a přestupek. 12. Diskuse nad aktuálními právními problémy ve společnosti.
Literatura
  • MORAVEC, Tomáš. Základy práva pro neprávníky : po rekodifikaci soukromého práva. 5. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. 294 stran. ISBN 9788073808266. info
  • RONOVSKÁ, Kateřina, Eva DOBROVOLNÁ a Petr LAVICKÝ. Úvod do soukromého práva - obecná část. Brno: Česká společnost pro civilní právo procesní, 2017. 88 s. Řada učebních skript. ISBN 978-80-88248-00-2. info
  • JANKŮ, Martin. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 6., přepracované a doplně. Praha: C.H. Beck, 2016. xxxii, 542. ISBN 9788074006111. info
Výukové metody
Seminář, nutná aktivní účast a diskuse.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústním kolokviem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/OVp109