SOk235 Pedagogická a badatelská praxe

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (cvičící)
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Mgr. František Trapl, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dana Jakubjanská, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Souvislá pedagogická a badatelská praxe vytváří prostor pro završení plné kvalifikace sociálního pedagoga, v rámci níž se kombinují dovednosti pedagogické a výzkumné. Student má velký prostor pro sběr a následnou analýzu dat a jejich interpretaci a to přímo v daném prostředí svého výzkumu.
Výstupy z učení
Na konci praxe student prokáže dovednost pedagogické nebo sociální práce s cílovou skupinou a adekvátnost užití edukačních strategií a výzkumných postupů, které jsou z danou edukační činností úzce provázány.
Osnova
  • Ukončení praxe uděluje vedoucí práce. Souvislý pobyt studenta/ky je připravován již v rámci předchozích semestrů, ve kterých se student/ka zaměřuje na svůj projekt diplomové práce a zpracovává koncept a záměr svého výzkumu. Rozsah vlastní praxe umožňuje důvěrné (dlouhodobé) poznání zkoumaného jevu (fenoménu), to je také jeden z klíčových důvodů pro tento typ praxí.
Literatura
  • Úvod do pedagogického výskumu (Orig.) : Úvod do pedagogického výzkumu [Gavora, 2000]. info
  • MAŇÁK, Josef. Jiří Pelikán: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů (recenze). Komenský : časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999, roč. 123, 5/6, s. 129. ISSN 0323-0449. info
  • STRAUSS, Anselm L. a Juliet M. CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. Translated by Stanislav Ježek. Vyd. 1. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. vi, 196. ISBN 808583460X. info
  • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998. 270 s. ISBN 8071845698. info
  • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
  • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
  • TRAVERS, Robert Morris William. Úvod do pedagogického výzkumu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 538 s. URL info
Výukové metody
praxe v odborných zařízeních
Metody hodnocení
Požadované výstupy: Výstupem je koncept výzkumné části diplomové práce, ale též popis intervenční strategie a reflexe z její aplikace v konkrétním případě.
Informace učitele
http://katedry.ped.muni.cz/socialni-pedagogika/studium/profesni-praxe/souvisla-pedagogicka-a-badatelska-praxe
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/SOk235