SOp240 Repetitorium sociální pedagogiky

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/1. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (přednášející)
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (přednášející)
Mgr. František Trapl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dana Jakubjanská, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOp240/01: Čt 23. 2. 12:00–14:50 kancelář vyučujícího, Čt 23. 3. 12:00–14:50 kancelář vyučujícího, L. Gulová, D. Klapko, M. Košatková, M. Kurowski, L. Polánková, P. Soják, B. Strobachová, F. Trapl
Předpoklady
Absolvování všech povinných předmětů studijního oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je přimět studenta zopakovat základní informace z vybraných povinných předmětů, které tvoří základní nosnou strukturu znalostí. Tyto znalosti se týkají základní terminologie, významných postav oborů, základních vztahů a dalších znalostí.
Výstupy z učení
- zopakovat a upevnit poznatky z hlavních předmětů scociální pedagogika
Osnova
  • Andragogika, gerontagogika Aplikované právo Filozofické aspekty sociálních věd Kvantitativní a kvalitativní metody v pedagogickém výzkumu Leadership, management v NNO Pedagogicko-psychologická diagnostika Psychologické aspekty socio-kulturně odlišných prostředí Psychologické teorie společnosti Sociálně pedagogické teorie Sociologie výchovy
Literatura
    doporučená literatura
  • GULOVÁ, Lenka. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 212 s. 1.vydání. ISBN 978-80-210-4724-2. info
Výukové metody
Samostudium
Metody hodnocení
Test
Informace učitele
Seznam literatury literatury není výše vypsán a je dán seznamy příslušných předmětů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/SOp240