VIb020 Visual Studio

Faculty of Education
Autumn 2022
Extent and Intensity
0/3/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Bc. Marta Kovářová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D.
Department of Art - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Supplier department: Department of Art - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
VIb020/01: Tue 12:00–16:50 učebna 15, Tue 12:00–16:50 učebna 13, except Tue 25. 10., except, P. Kamenický, M. Kovářová, J. Nedomová
VIb020/02: Wed 12:00–16:50 učebna 15, Wed 12:00–16:50 učebna 13, except Wed 26. 10., except, P. Kamenický, M. Kovářová, J. Nedomová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Úvodní kurz napomáhá studentům se plně seznámit s nabídkou pracoviště a vyučujícím (na výuce spolupracuje více pedagogů) s tvůrčími předpoklady a záměry studentů. Cílem je na podkladě experimentálních úkolů rozvinout produktivní dialog, který se stane základem postupné profilace studentů a komplexnějších tvůrčích projektů.
Learning outcomes
Student je schopen: -vlastního tvůrčího výkonu -experimentovat ve své tvorbě, nalézat nové cíle a řešení -prezentovat svou dosavadní tvorbu, vysvětlovat své zkušenosti -uvažovat o svých tvůrčích záměrech a formulovat je
Syllabus
 • prezentace vlastní tvorby
 • formulace osobních tvůrčích cílů
 • experimentální projekty
 • závěrečná przentace
Literature
 • DEMOS, T. J. Decolonizing nature : contemporary art and the politics of ecology. Berlin: Sternberg press, 2016. 296 stran. ISBN 9783956790942. info
 • FOSTER, Hal, Rosalind E. KRAUSS, Yve-Alain BOIS, B. H. D. BUCHLOH and David JOSELIT. Umění po roce 1900 : modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Translated by Josef Hrdlička - Irena Ellis - Jitka Sedláčková - Jana Hlávko. Druhé, rozšířené vydán. V Praze: Slovart, 2015. 816 stran. ISBN 9788073919757. info
 • POSPISZYL, Tomáš. Asociativní dějepis umění : poválečné umění napříč generacemi a médii (koláž, intermediální a konceptuální umění, performance a film). Vydání první. Praha: Tranzit.cz, 2014. 207 stran. ISBN 9788087259283. info
 • ZÁLEŠÁK, Jan. Minulá budoucnost : současné umění na cestě od archeologie k angažovanosti. Vyd. 1. V Brně: VUT v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2013. 119 s. ISBN 9788087259207. info
 • ZÁLEŠÁK, Jan. Umění spolupráce (The Art of Collaboration). Praha - Brno: Akademie výtvarných umění - Masarykova univerzita, 2011. 292 pp. Edice VVP AVU sv. 4. ISBN 978-80-210-5707-4. URL info
 • POSPISZYL, Tomáš. Srovnávací studie. Vyd. 1. Praha: Fra, 2005. 179 s. ISBN 808660327X. info
 • Vizuální teorie : současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech. Edited by Ladislav Kesner, Translated by Lucie Vidmar. 2. rozš. vyd. Jinočany: H&H, 2005. 372 s. ISBN 8073190540. info
 • RUHRBERG, Karl. Umění 20. století. Edited by Ingo F. Walther. Praha: Slovart, 2004. 840 s. ISBN 8072095218. info
 • Primary documents : a sourcebook for Eastern and Central European art since the 1950s. Edited by Laura J. Hoptman - Tomáš Pospiszyl - Il‘ja Iosifovič Kabakov - Ma. New York: Museum of modern art, 2002. 375 s. ISBN 0870703617. info
 • Před obrazem : antologie americké výtvarné teorie a kritiky. Edited by Tomáš Pospiszyl, Translated by Věra Chase - Ruben Pellar. 1. vyd. Praha: OSVU, 1998. 189 s. ISBN 8023812966. info
Teaching methods
diskuze, prezentace, individuální a skupinové tvůrčí projekty
Assessment methods
Student prezentuje svou práci a odevzdá ji v požadovaném množství a kvalitě.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, autumn 2020, Autumn 2021, Spring 2023, Autumn 2023.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2022, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2022/VIb020