VIm007 Tvorba výstav

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VIm007/01: Po 10:00–11:50 učebna 16, J. Nedomová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava prezentací výtvarných projektů a výstav ve školských zařízeních. Příprava a realizace konkrétních výstavních projektů v galerijním prostoru. Týmová podpora a příprava prezentace současného umění na MU. Realizace individuálních a společných výstavních projektů studentů jako završení jejich ateliérových aktivit.
Výstupy z učení
Student se seznámí s pracovními postupy, které vedou k úspěšné realizaci výstavních projektů v různých úrovních. Od prezentace a instalace běžných školních výstav po náročné instalace autorských výstav ve standardním galerijním prostoru.
Osnova
 • • galerijní fundus a jeho rozvoj • rozšířené možnosti instalace • kurátorské aktivity • vznik výstavního plánu v návaznosti na prioritní směřování galerie • finanční, technické a materiální zabezpečení konkrétních projektů • pracovní tým a jeho optimalizace • nastavení režimu galerie • vizuální identita galerie • instalace výstav • publicita a mediální zajištění • dokumentace • navazující publikační aktivity
Literatura
  povinná literatura
 • Pospiszyl, T. (2014). Asociativní dějepis umění: poválečné umění napříč generacemi a médii : (koláž, intermediální a konceptuální umění, performance a film) (Vyd. 1.). Praha: Tranzit.cz.
 • Kowolowski, F. (2014) Kurátorství. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.
  doporučená literatura
 • Horáček, R. & Zálešák, J. (2007) Aktuální otázka zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. Brno: Masarykova univerzita.
 • Obrist, H. U. (2012). Stručná historie kurátorství. Kutná Hora: GASK - Galerie Středočeského kraje.
  neurčeno
 • Buddeus, H. (2013). Dokumentace umění (Vyd. 1.). V Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
 • Bookchin, N. (2014). ♯mm net art - internetové umění ve virtuálním a fyzickém prostoru prezentace (Vyd. 1.). Olomouc: Pastiche Filmz.
 • Císař, K. (2014). Abeceda věcí: poznámky k modernímu a současnému umění (Vyd. 1.). Praha: UMPRUM.
 • George, A. (2016). The Curator's Handbook.
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024.