ZE_DPp Diplomová práce - Projekt

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace, prezentace na DP dni - 3 hodiny. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tereza Češková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Gorčíková, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
RNDr. Jiří Jakubínský, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (cvičící)
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Hana Pokorná, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZE_DPp/01: Pá 4. 11. 13:00–16:50 učebna 5a, T. Češková, E. Hofmann, P. Knecht, J. Kolejka, D. Mísařová, H. Pokorná, H. Svobodová
Předpoklady
Předmět si zapisuje student, který bude psát diplomovou práci na katedře geografie. Typicky ve druhém semestru magisterského navazujícího studia, nebo v osmém semestru dlouhého (pětiletého) magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je vést studenty k vypracování a obhájení projektu diplomové práce, k sestavení literární rešerše a výběru vhodných výzkumných metod.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- formulovat cíle závěrečné práce,
- zpracovat rešerši literatury,
- prezentovat dílčí výsledky vlastního výzkumu.
Osnova
 • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím diplomové práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil. Téma diplomové práce z georafie si můžete po předchozí dohodě s vedoucím vybrat, nebo navrhnout v balíku Diplomová práce - Georafie.
 • Studenti absolvují úvodní seminář, kde jsou seznámeni s požadavky na psaní diplomové práce na katedře geografie.
 • Předpokládá se, že v závěru kurzu má student zpracovaný projekt závěrečné práce, který obhájí na diplomovém dni.
Literatura
  povinná literatura
 • Standard pro realizaci závěrečných prací. URL
  neurčeno
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
 • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998. 270 s. ISBN 8071845698. info
 • GAVORA, Peter. Výzkumné metody v pedagogice : příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. 130 s. ISBN 808593115X. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za odevzdání projektu k diplomové práci a jeho prezentaci na diplomovém dni.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět si volí student zpracovávající diplomovou práci ze zeměpisu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.