Ze0014 Cvičení z geoinformatiky pro geografy 2

Pedagogická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Hana Pokorná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Gorčíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Hana Pokorná, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Ze0014/01: St 13:00–13:45 učebna 5a, H. Pokorná
Ze0014/02: St 12:05–12:50 učebna 5a, H. Pokorná
Ze0014/03: St 14:50–15:35 učebna 5a, H. Pokorná
Ze0014/04: St 13:55–14:40 učebna 5a, H. Pokorná
Ze0014/05: St 11:10–11:55 učebna 5a, H. Pokorná
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
PO absolvování předmětu studenti jsou schopni pracovat s SW ArcGIS 10 a používat s porozuměním jeho základní nástroje v tomto uživatelském rozhraní tj. např. jejich pomocí pak aktualizovat,vkládat data, vytvářet nové vrstvy, editovat prvky, vizualizovat geografická data, připojovat externí zdroje např. mapové servery apod. Studenti se naučí vyhledat a využít letecké a satelitní snímky, pracovat s Google Earth a mapovými servery. Předmět určený studentům učitelství zeměpisu.
Osnova
  • tematická mapa (landuse obce) - zpracování v ARCGIS 10:práce s tabulkami, editace,aktualizace, zpracování nové vrstvy, digitalizace prvků, připojení mapového serveru, sestavení mapové kompozice mapové servery - Národní geoportál INPIRE, Česká geologická služba, ČUZAK Google Earth satelitní snímky - Meteosat, NOAA na stránkách ČHMÚ
Literatura
    povinná literatura
  • SVATOŇOVÁ, Hana a Lubomír LAUERMANN. Dálkový průzkum Země - aktuální zdroj geografických informací. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 96 s. ISBN 978-80-210-5162-1. info
    neurčeno
  • DOBROVOLNÝ, Petr. Dálkový průzkum Země, Digitální zpracování obrazu. 1998. vyd. Brno: MU Brno, 1998. 210 s. ISBN 80-210-1812-7. info
  • VOŽENÍLEK, Vít. Geografické informační systémy. Vyd. 1. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 173 s. ISBN 807067802X. info
  • TUČEK, Ján. Geografické informační systémy : principy a praxe. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1998. xiv., 364. ISBN 807226091X. info
  • TOLLINGEROVÁ, Dana. GIS : geografické informační systémy. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1996. 25 s. : il. ISBN 80-7078-377-X. info
Výukové metody
cvičení v Laboratoři GIS, samostatná práce
Metody hodnocení
cvičení, podmínky udělení zápočtu: účast na cvičení dle rozpisu ( prezenční práce a samostatná práce),odevzdávání všech protokolů v požadovaném čase a kvalitě (odevzdávárna příp. dle pokynu vyučující), odevzdání správně zpracované tematické mapy - v požadované kvalitě a stanoveném termínu
Informace učitele
předběžný rozpis cvičení: viz studijní materiály rozpis-xls
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.