Ze0128 Kartografie

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Hana Pokorná, Ph.D. (přednášející)
Ing. Václav Šafář, Ph.D. (přednášející)
Ing. Filip Dohnal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Nikola Koktavá (cvičící)
Mgr. Vendula Mašterová (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Denisa Simerská (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Hana Pokorná, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:50 učebna 5
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Ze0128/01: Po 17:00–17:50 učebna 5a, F. Dohnal
Ze0128/02: Po 16:00–16:50 učebna 5a, F. Dohnal
Ze0128/03: Út 18:00–18:50 učebna 5a, V. Mašterová
Ze0128/04: Út 19:00–19:50 učebna 5a, V. Mašterová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Význam předmětu spočívá v poznání zásad a podstaty mapové tvorby a prostředků kartografického vyjadřování.
Výstupy z učení
Výstupy: Student ovládá matematické základy kartografických děl, vysvětlí a vhodně využije vybraná kartografická zobrazení, identifikuje různé metody kartografické vizualizace a vytvoří mapu dle kartografických zásad. Student použije informace o kartografických produktech k vytvoření terénního profilu, k určování morfologických tvarů terénu a k určování kladu listů. Student vytvoří pracovní list pro žáky na téma měřítko mapy. Student zpracuje legendu tematické mapy podle kartografických zásad. Student dokáže odborně zhodnotit kartografické dílo. Student aplikuje vhodné kartografické zobrazení pro daný region.
Osnova
  • Přednášky: DISTANČNĚ podle rozvrhu v IS v prostřední MS Teams Cvičení: cvičení v terénu v prostoru Veverské Bítýšky u Brněnské přehrady (uskutečnění v závislosti na epidemiologické situaci) v pátek 16. 10. 2020, čas začátku (srazu) a doprava budou upřesněny - ZRUŠENO, další cvičení DISTANČNĚ podle rozvrhu v IS v prostřední MS Teams. Osnova: Představení základů kartografie a mapové tvorby včetně prostředků moderní kartografie – využití geoinformačních technologií pro mapovou tvorbu, rozvoj základních kartografických dovedností. Sylabus přednášek: 1. Vědní obor "kartografie", definice a členění, historická kartografie. 2. a 3. Tvar Země, souřadnicové systémy, kartografická zkreslení, kartografická zobrazení, klasifikace, jednoduchá zobrazení, obecná zobrazení, volba zobrazení. 4 a 5. Tvorba map, astronomicko-geodetické práce, terénní mapování, fotogrammetrické metody. 6. a 7. Redakce a sestavování map, souřadné sítě, doplňkové a konstrukční prvky map. 8. Prostředky kartografického znázorňování, bodové, liniové a plošné znaky kartogramy a kartodiagramy, barva, popis a velikostní stupnice. 9. Třídění kartografických děl, obecně geografické mapy, tematické mapy. 10. a 11. Moderní kartografické metody, tvorba map pomocí DPZ. 12. Kartografie ve výuce. Sylabus cvičení 1. Obsahové prvky topografických a obecně geografických map. 2. Měřítko map, převody, výpočty. 3. a 4. Výpočty odchylek vznikajících nahrazením kulové plochy tečnou rovinou. 4.a 5.Tvorba vrstevnic interpolací z bodového pole výškových kót 5. a 6. Konstrukce terénního profilu pomocí topografické mapy 7. a 8. Tvorba topografické mapy/ tvorba tematické mapy podle zadaných údajů. 9. a 10. Mapy ve výuce: Práce s učebnicemi zeměpisu, se školními atlasy 11. a 12. Výzkum kartografických dovedností
Literatura
  • LAUERMANN, Lubomír a Hana SVATOŇOVÁ. Tematická kartografie : znakové systémy, metody zobrazování a hodnotová měřítka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 66 s. ISBN 978-80-210-7941-0. info
  • SVATOŇOVÁ, Hana a Lubomír LAUERMANN. Základy matematické kartografie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 66 s. ISBN 978-80-210-7942-7. info
  • VEVERKA, Bohuslav. Topografická a tematická kartografie 10. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. 220 s. ISBN 8001023818. info
  • ČAPEK, Richard, Miroslav MIKŠOVSKÝ a Ludvík MUCHA. Geografická kartografie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 373 s. ISBN 8004251536. info
Výukové metody
přednášky a cvičení přednášky: DISTANČNĚ cvičení: úvodní cvičení v terénu v prostoru Veverské Bitýšky u Brněnské přehrady 16. 10. 2020 - ZRUŠENO další cvičení DISTANČNĚ podle rozvrhu v IS.
Metody hodnocení
písemný test a praktické výpočty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.