nk4122 Personal and Social Development

Faculty of Sports Studies
spring 2024
Extent and Intensity
7/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Radek Šíp (seminar tutor)
Bc. Veronika Kubíčková (assistant)
Guaranteed by
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
Department of Physical Education and Social Sciences – Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Physical Education and Social Sciences – Faculty of Sports Studies
Timetable
Fri 1. 3. 15:55–17:35 E34/207 – seminární místnost, Fri 8. 3. 12:35–15:05 E34/207 – seminární místnost, Fri 15. 3. 18:00–19:40 E34/207 – seminární místnost
Prerequisites (in Czech)
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
At the theoretical level, the course aims to develop students’ knowledge of selected topics of personal and social development. It then acquaints students with specific tools that they can use in their professional development in connection with these topics. At the practical level, the goal is to develop students' personal and social competencies based on a thorough (self) reflection.
Learning outcomes
After completing the course, the student characterizes the essential components of personality. The student analyzes interpersonal communication and actively uses descriptive language. The student describes the body's response to stress and uses a suitable tool to manage it. It identifies the sources of natural authority and proposes appropriate solutions for natural authority development based on the analysis of practical examples. The student analyzes his time possibilities and organizes his time appropriately. The student identifies experiential pedagogy principles and chooses appropriate procedures with regard to the pedagogical situation/goal during group work. Within the course, he applies the acquired theoretical knowledge in model situations and reflects the chosen procedure.
Syllabus
 • Lectures:
 • 1. Mature personality of the teacher as prerequisite for healthy development of pupils: self-concept.
 • 2. Communication – forms and influence. Manipulation in communication. Respectful communication. Descriptive language. Criteria for quality of instruction. Accountability and improvement. Formative assessment. Interview in difficult situation.
 • 3. Stress-management: stress and response in/to stress – body reaction in stress situation, eustress, distress, perception of stress; methods and instruments of stress-management.
 • 4. Teachers authority: definition of the concept, various forms of authority. Factors influencing authority. Developing authority.
 • 5. Time management: definition of the concept, task prioritising, setting goals (SMART), strategies for planning and executing activities.
 • 6. Experiential pedagogy – how to use in Physical Education.
 • Course:
 • 1. introductory and self-experiencing activities
 • 2. group dynamics, working with teams
 • 3. timemanagement
 • 4. stressmanagement
 • 5. soft skills and development, SWOT analysis
 • 6. feedback and reflection
Literature
  required literature
 • NOVÁČKOVÁ, Jana and Dobromila NEVOLOVÁ. Respektovat a být respektován : cesta k sebeúctě a zodpovědnosti. Přepracované vydání. Praha: PeopleComm, 2020. 367 stran. ISBN 9788087917503. info
 • JIRÁSEK, Ivo. Zážitková pedagogika : teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase). Vydání první. Praha: Portál, 2019. 265 stran. ISBN 9788026214854. info
  recommended literature
 • MÜHLFEIT, Jan and Kateřina KRŮTOVÁ. Odemykání dětského potenciálu. 1. vydání. V Brně: Management Press, 2018. 272 stran. ISBN 9788072615629. info
 • ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta and Tomáš MIROVSKÝ. Sport a zážitková pedagogika "Prožitek a zkušenost - edukační fenomén i pro 21. století". 2018. URL info
 • JIRÁSEK, Ivo and Jakub SVOBODA. Putování a smysl života: proměna člověka v zimní přírodě. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 236 stran. ISBN 9788024447964. info
 • NEHYBA, Jan, Bohumíra LAZAROVÁ, David A. KOLB, Fred A. J. KORTHAGEN, David BOUD, Peter JARVIS, Jennifer A. MOON, Jan KOLÁŘ, Saša DOBROVOLNÁ, Jakub ŠVEC and Josef VALENTA. Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak... (Reflection in The Process of Learning. Ten Times Equally Yet Differently...). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 120 pp. ISBN 978-80-210-6489-8. info
 • MOON, Jennifer Ann, Michal DIVIŠ, Jan KOLÁŘ, Vít DOČEKAL, Josef VALENTA, Hana KASÍKOVÁ, Hana HORKÁ, Veronika RODRIGUEZOVÁ, Karla BRÜCKNEROVÁ and Michal DUBEC. Krajinou zkušenostně reflektivního učení (Landscape of Experiential and Reflective Learning). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 118 pp. ISBN 978-80-210-6296-2. info
 • KOLÁŘ, Jan and Bohumíra LAZAROVÁ. K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. (Towards oneself, the others, the profession. Theories, programmes and methods of personality and social development of educators.). In K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 133 pp. ISBN 978-80-210-4595-8. info
 • MCLAUGHLIN, Colleen and Richard Lee BYERS. Personal and social development for all. 1st pub. London: David Fulton Publishers, 2001. vi, 106. ISBN 1853466433. info
 • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Translated by Oldřich Selucký. Vydání první. Praha: Portál, 1998. 247 stran. ISBN 8071782165. info
 • RENAUD, Jacqueline. Stres :[co je stres a jak se mu vyhnout, testy a antistresové programy]. 1. vyd. Praha: Práce, 1993. 137 s. ISBN 80-208-0297-5. info
Teaching methods
lecture, group work, individual work, discussion, role playing, simulation-based learning
Assessment methods
completing tasks, creating portfolio, active participation during the course
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: +3 D.
The course is also listed under the following terms Spring 2020, spring 2021, spring 2022, spring 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2024/nk4122