p947 Tělesná výchova – Turistika - pěší

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Michaela Buchtová (cvičící)
Mgr. Pavla Kalinová (cvičící)
Mgr. Alena Kostelníková (cvičící)
Mgr. Jan Kozina (cvičící)
Mgr. Zora Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milan Šipl (cvičící)
Mgr. Andrea Novotná (pomocník)
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Milan Šipl
Centrum univerzitního sportu – Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu – Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
p947/01: Pá 6. 10. 12:10–18:50 nádvoří, Pá 13. 10. 12:10–18:50 nádvoří, Pá 20. 10. 12:10–18:50 nádvoří, A. Kostelníková
p947/02: Pá 22. 9. 8:50–15:30 nádvoří, Pá 29. 9. 8:50–15:30 nádvoří, Pá 6. 10. 8:50–15:30 nádvoří, J. Kozina
p947/03: Pá 22. 9. 9:00–15:40 nádvoří, Pá 13. 10. 9:00–15:40 nádvoří, Pá 3. 11. 9:00–15:40 nádvoří, M. Buchtová
p947/04: Pá 29. 9. 9:00–15:40 nádvoří, Pá 20. 10. 9:00–15:40 nádvoří, Pá 10. 11. 9:00–15:40 nádvoří, M. Buchtová
p947/05: Pá 6. 10. 9:00–15:40 nádvoří, Pá 27. 10. 9:00–15:40 nádvoří, Pá 24. 11. 9:00–15:40 nádvoří, M. Buchtová
p947/06: Pá 22. 9. 12:10–15:30 nádvoří, Pá 29. 9. 12:10–15:30 nádvoří, Pá 6. 10. 12:10–15:30 nádvoří, Pá 13. 10. 12:10–15:30 nádvoří, Pá 20. 10. 12:10–15:30 nádvoří, Pá 27. 10. 12:10–15:30 nádvoří, Z. Svobodová
p947/07: Pá 6. 10. 8:00–14:40 nádvoří Veslařská, Pá 20. 10. 8:00–14:40 nádvoří Veslařská, Pá 3. 11. 8:00–14:40 nádvoří Veslařská, P. Kalinová
p947/08: Pá 29. 9. 8:00–14:40 nádvoří Veslařská, Pá 13. 10. 8:00–14:40 nádvoří Veslařská, Pá 27. 10. 8:00–14:40 nádvoří Veslařská, P. Kalinová
p947/09: Pá 27. 10. 13:00–19:40 nádvoří Veslařská, Pá 10. 11. 13:00–19:40 nádvoří Veslařská, Pá 24. 11. 13:00–19:40 nádvoří Veslařská, M. Šipl
p947/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Svobodová, M. Šipl
p947/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Svobodová, M. Šipl
Předpoklady
POV_TV && BOZP_OK ( bozp_cus_tv_sporty_v_prirode )
Kurz je vypsán v rámci povinné TV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 273 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 251/273, pouze zareg.: 0/273, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/273
Jiné omezení: Minimální počet studentů přihlášených do seminární skupiny je 10.
Cíle předmětu
Hlavní cíl výuky: - zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně - ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám chápaným jako obranu proti konfliktům, civilizačním chorobám a stresu - podpora zdravého životního stylu studentů.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen: - orientovat se v terénu - pracovat s mapou - vypěstovat si kladný vztah k přírodě - poznávat Brno a jeho okolí
Osnova
  • Osnova předmětu
  • - absolvování 3 celodenních výletů dle plánu a harmonogramu jednotlivých seminárních skupin
  • - informace o přibližném časovém plánu a místech výletů je uvedena v poznámce u seminární skupiny v ISu Trasy výletů, časy a místa srazů budou zaslány emailem cca 1 týden před konanou akcí.
  • - výlety se konají za každého počasí, při nepříznivém počasí jsou obvykle úměrně zkracovány
  • - v případě nutnosti zrušení výuky (nemoc učitele, jiné události) je možná náhrada zdokumentovaným výletem přes aplikaci Strava
Literatura
  • ŠVESTKOVÁ, Alena a Věra MRÁČKOVÁ. Pěší turistika. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. url info
  • KRÁL, Mojmír. Československá turistika. 1. vyd. Praha: Olympia, 1988, 148 s. URL info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje za docházku, v případě 3 turistických tras ve vybrané seminární skupině je možné 1x chybět. V případě účasti na kurzu v Ostružné (Jeseníky) je nutná účast během celého víkendu.
Informace učitele
Předmět je určen pro zájemce o pěší turistiku a bude se konat formou tří jednodenních výletů..
- doplňkové informace o pěší turistice najdete na http://www.fsps.muni.cz/pesituristika/index.php nebo na Elportálu.


Informace k výuce Tv najdete na www.fsps.muni.cz/cus

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.