p994 Physical Education – Canoeing

Faculty of Sports Studies
spring 2025
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Gabriela Gregorovič (seminar tutor)
Mgr. Pavla Kalinová (seminar tutor)
Mgr. Jan Konečný, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Zora Svobodová, Ph.D. (seminar tutor)
PaedDr. Zdeněk Zítka (seminar tutor)
Mgr. Andrea Novotná (assistant)
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Jan Konečný, Ph.D.
University Sport Centre – Department of Physical Education and Social Sciences – Faculty of Sports Studies
Supplier department: University Sport Centre – Department of Physical Education and Social Sciences – Faculty of Sports Studies
Prerequisites
POV_TV && BOZP_OK ( bozp_cus_tv_vodni_sporty )
The course is geared for obligatory PE.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/20
Course objectives
After graduation from is student able to:
-basicly handle canoe on slightly flowing water
-use proper mode of stright and reverse stroke on canoe
-aplicate right way arms and equipment made for canoing
-demonstrate basicly canoe paddle technique on slightly flowing water
Learning outcomes (in Czech)
základy jízdy na kánoi na mírně proudící vodě zvládat techniku přímého a zpětného záběru na kánoi základní výzbroj a výstroj pro jízdu na kánoi předvést základní techniky jízdy na kanoi ovládat základy ovládání Paddleboardu sjetí řeky
Syllabus
  • Introduction to studies (credit requirements, literature)
  • Theory of technique on canoe on flat and slightly flowing water
  • Practical training of skills on slightly flowing water - technique of straight, reverse and draw stroke on canoe
  • Safety mowing in water terain, first aid
  • Arms and equipment made for canoing and kayaking
Literature
  • KODEŠ, Jiří, Tomáš DOLEŽAL and Lubomír VAMBERA. Vodní turistika. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977, 44 s. info
  • BÍLÝ, Milan, Bronislav KRAČMAR and Petr NOVOTNÝ. Kanoistika : technika jízdy, rafting, extrémní terény. 1. vyd. Praha: Grada, 2001, 129 s. ISBN 8024790505. info
Teaching methods
Practical exercises and teoretical preparation.
Assessment methods
Active participation in teaching, due to the fact that it is block teaching is to obtain credit is necessary to complete the teaching in full, ie with zero absence.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: zapsat smíte jen 1 sport.+ kurz, nelze vyhovět žádosti o výjimku při překročené kapacitě.
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
General note: 1. Vodácký výcvik na klidné vodě na loděnici MU.2. Jednodenní zájezd na vodu.
Information on the extent and intensity of the course: výuka proběhne blokově - jeden víkend.
Information on course enrolment limitations: Minimální počet studentů přihlášených do seminární skupiny je 12.
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2020, spring 2022, spring 2023, autumn 2023, spring 2024, autumn 2024.
  • Enrolment Statistics (spring 2025, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2025/p994