BPE_MIE1 Mikroekonomie 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Lucie Coufalová, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
Ing. Filip Červenka (cvičící)
Mgr. Ing. Jakub Chini, BA (Hons) (cvičící)
Ing. Marek Kloupar (cvičící)
Ing. Štěpán Mikula, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jakub Solnička (cvičící)
Ing. et Ing. Michal Ševčík (cvičící)
Mgr. Ing. Ondřej Špetík, Ph.D. (cvičící)
Ing. Magdalena Šuterová (cvičící)
Bc. et Bc. Jan Fikejs (pomocník)
Hana Válková (pomocník)
Garance
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:50 P101, Po 12:00–13:50 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPE_MIE1/01: St 12:00–13:50 P303, J. Solnička
BPE_MIE1/02: St 16:00–17:50 P102, M. Kloupar
BPE_MIE1/03: St 10:00–11:50 P201, J. Solnička
BPE_MIE1/04: Út 14:00–15:50 P201, M. Šuterová
BPE_MIE1/05: Út 8:00–9:50 P304, F. Červenka
BPE_MIE1/06: Út 14:00–15:50 S311
BPE_MIE1/07: Út 10:00–11:50 P403, M. Kvasnička
BPE_MIE1/08: Út 12:00–13:50 P403, M. Kvasnička
BPE_MIE1/09: Út 16:00–17:50 S311, M. Šuterová
BPE_MIE1/10: St 14:00–15:50 P102, L. Coufalová
BPE_MIE1/11: Út 8:00–9:50 P201
BPE_MIE1/12: Út 18:00–19:50 P102
BPE_MIE1/13: Út 16:00–17:50 P303, J. Chini
BPE_MIE1/14: Út 10:00–11:50 P106, F. Červenka
BPE_MIE1/15: Čt 12:00–13:50 P106, O. Špetík
BPE_MIE1/16: St 8:00–9:50 P303, J. Solnička
BPE_MIE1/17: Čt 14:00–15:50 P104, F. Červenka
BPE_MIE1/18: Út 8:00–9:50 P302a, M. Ševčík
BPE_MIE1/19: Út 14:00–15:50 S401, J. Chini
BPE_MIE1/20: Čt 16:00–17:50 P201, M. Ševčík
BPE_MIE1/21: Čt 14:00–15:50 P102, O. Špetík
BPE_MIE1/22: St 8:00–9:50 P403
BPE_MIE1/23: Pá 8:00–9:50 S310
BPE_MIE1/24: St 14:00–15:50 P304, M. Kloupar
BPE_MIE1/25: Čt 14:00–15:50 S401, M. Ševčík
BPE_MIE1/26: Út 14:00–15:50 MT205, L. Coufalová
Předpoklady
(! BPE_MIC1 Microeconomics 1 ) && (! BKE_MIE1 Mikroekonomie 1 ) && (! NOWANY ( BPE_MIC1 Microeconomics 1 , BKE_MIE1 Mikroekonomie 1 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 124 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V tomto předmětu se studenti naučí základní principy mikroekonomie. Seznámí se koncepty preferencí, nákladů, výnosů, nabídky, poptávky, elasticity, firmy, trhu, externalit apod. a s jejich vzájemnými vztahy. Studenti porozumí fungování tržního procesu a vlivu tržní struktury. Budou schopni použít základní analytické nástroje mikroekonomie k popisu a analýze problémů reálného světa, a přitom se vyhnout obvyklým analytickým chybám. Budou chápat důsledky změny poptávky, nákladů, tržní struktury a základních změn v hospodářské politice vlády.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni vysvětlit, kdy jsou trhy dobrým řešením problémů, kterým společnost čelí, a kdy může vláda zlepšit výsledky jejich fungování. Studenti budou také připraveni ke studiu středně pokročilé mikroekonomie v navazujícím kurzu.
Osnova
 • 1. Úvod do ekonomie
 • 2. Vzájemná závislost a prospěch ze směny
 • 3. Tržní síly nabídky a poptávky
 • 4. Elasticita a její aplikace
 • 5. Spotřebitelé, výrobci a efektivnost trhů
 • 6. Teorie spotřebitelské volby
 • 7. Výrobní náklady
 • 8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích
 • 9. Monopol a monopolistická konkurence
 • 10. Oligopol
 • 11. Trhy výrobních faktorů
 • 12. Externality
 • 13. Veřejné statky a společné zdroje
Literatura
  povinná literatura
 • MANKIW, N. Gregory. Principles of Economics. 8. vyd. South-Western College Pub, 2017. 836 s. ISBN 1-305-58512-7. info
 • MANKIW, N. Gregory. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1. info
Výukové metody
Přednášky a semináře
Metody hodnocení
Úspěšné ukončení předmětu vyžaduje dvě podmínky: 1. průběžnou práci na seminářích včetně průběžných písemek a 2. složení písemné zkoušky, která má formu testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022.