BPE_MIE1 Mikroekonomie 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Lucie Coufalová, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
Ing. Filip Červenka (cvičící)
Mgr. Hana Fitzová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petra Chovancová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michaela Kecskésová (cvičící)
Ing. Martin Kutlak (cvičící)
Ing. Tomáš Paleta, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Vilém Pařil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Ondřej Špetík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Fikejs (pomocník)
Garance
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:50 P102, Po 12:00–13:50 P101, Po 12:00–13:50 P103, kromě Po 18. 9., kromě Po 6. 11.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPE_MIE1/01: St 12:00–13:50 P303, kromě St 20. 9., kromě St 8. 11., P. Chovancová
BPE_MIE1/02: St 10:00–11:50 P302a, kromě St 20. 9., kromě St 8. 11., P. Chovancová
BPE_MIE1/03: St 12:00–13:50 P302b, kromě St 20. 9., kromě St 8. 11., H. Fitzová
BPE_MIE1/04: Út 8:00–9:50 P403, kromě Út 19. 9., kromě Út 7. 11., M. Kvasnička
BPE_MIE1/05: Út 14:00–15:50 S311, kromě Út 19. 9., kromě Út 7. 11., T. Paleta
BPE_MIE1/06: Út 10:00–11:50 P403, kromě Út 19. 9., kromě Út 7. 11., M. Kvasnička
BPE_MIE1/07: Čt 14:00–15:50 S310, kromě Čt 21. 9., kromě Čt 9. 11., M. Kecskésová
BPE_MIE1/09: St 14:00–15:50 P302b, kromě St 20. 9., kromě St 8. 11., H. Fitzová
BPE_MIE1/10: Út 18:00–19:50 P102, kromě Út 19. 9., kromě Út 7. 11., V. Pařil
BPE_MIE1/11: Út 16:00–17:50 P312, kromě Út 19. 9., kromě Út 7. 11., V. Pařil
BPE_MIE1/12: Út 10:00–11:50 P106, kromě Út 19. 9., kromě Út 7. 11., P. Chovancová
BPE_MIE1/13: Čt 12:00–13:50 P106, kromě Čt 21. 9., kromě Čt 9. 11., T. Paleta
BPE_MIE1/14: St 8:00–9:50 P303, kromě St 20. 9., kromě St 8. 11., O. Špetík
BPE_MIE1/15: Čt 14:00–15:50 P104, kromě Čt 21. 9., kromě Čt 9. 11., F. Červenka
BPE_MIE1/16: Út 8:00–9:50 P302a, kromě Út 19. 9., kromě Út 7. 11., P. Chovancová
BPE_MIE1/17: Út 14:00–15:50 S401, kromě Út 19. 9., kromě Út 7. 11., O. Špetík
BPE_MIE1/18: Čt 16:00–17:50 P201, kromě Čt 21. 9., kromě Čt 9. 11., M. Kecskésová
BPE_MIE1/19: St 8:00–9:50 P403, kromě St 20. 9., kromě St 8. 11., M. Kutlak
BPE_MIE1/20: Pá 8:00–9:50 S310, kromě Pá 22. 9., kromě Pá 10. 11., J. Jonáš
BPE_MIE1/21: Čt 14:00–15:50 S401, kromě Čt 21. 9., kromě Čt 9. 11., M. Kutlak
BPE_MIE1/22: Út 12:00–13:50 S301, kromě Út 19. 9., kromě Út 7. 11., L. Coufalová
BPE_MIE1/23: Pá 10:00–11:50 P403, kromě Pá 22. 9., kromě Pá 10. 11., J. Jonáš
BPE_MIE1/25: Čt 8:00–9:50 S310, kromě Čt 21. 9., kromě Čt 9. 11., M. Kecskésová
BPE_MIE1/26: St 14:00–15:50 S307, kromě St 20. 9., kromě St 8. 11., F. Červenka
BPE_MIE1/27: St 16:00–17:50 S307, kromě St 20. 9., kromě St 8. 11., F. Červenka
Předpoklady
(! BPE_MIC1 Microeconomics 1 ) && (! BKE_MIE1 Mikroekonomie 1 ) && (! NOWANY ( BPE_MIC1 Microeconomics 1 , BKE_MIE1 Mikroekonomie 1 ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V tomto předmětu se studenti naučí základní principy mikroekonomie. Seznámí se koncepty preferencí, nákladů, výnosů, nabídky, poptávky, elasticity, firmy, trhu, externalit apod. a s jejich vzájemnými vztahy. Studenti porozumí fungování tržního procesu a vlivu tržní struktury. Budou schopni použít základní analytické nástroje mikroekonomie k popisu a analýze problémů reálného světa, a přitom se vyhnout obvyklým analytickým chybám. Budou chápat důsledky změny poptávky, nákladů, tržní struktury a základních změn v hospodářské politice vlády.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni vysvětlit, kdy jsou trhy dobrým řešením problémů, kterým společnost čelí, a kdy může vláda zlepšit výsledky jejich fungování. Studenti budou také připraveni ke studiu středně pokročilé mikroekonomie v navazujícím kurzu.
Osnova
 • 1. Úvod do ekonomie
 • 2. Vzájemná závislost a prospěch ze směny
 • 3. Tržní síly nabídky a poptávky
 • 4. Elasticita a její aplikace
 • 5. Spotřebitelé, výrobci a efektivnost trhů
 • 6. Teorie spotřebitelské volby
 • 7. Výrobní náklady
 • 8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích
 • 9. Monopol a monopolistická konkurence
 • 10. Oligopol
 • 11. Trhy výrobních faktorů
 • 12. Externality
 • 13. Veřejné statky a společné zdroje
Literatura
  povinná literatura
 • MANKIW, N. Gregory. Principles of economics. Ninth edition. Boston: Cengage, 2021. xxxi, 816. ISBN 9780357038314. info
 • MANKIW, N. Gregory. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1. info
Výukové metody
Přednášky a semináře
Metody hodnocení
Úspěšné ukončení předmětu vyžaduje dvě podmínky: 1. průběžnou práci na seminářích včetně průběžných písemek a 2. složení písemné zkoušky, která má formu testu. Kurz je možné si zapsat i během studia v zahraničí (např. Erasmus). Studenti během semestru píší testy a po návratu ze zahraničí píší závěrečný test. Před odjezdem se prosím spojte s vyučujícími.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2023/BPE_MIE1