BPV_VES1 Veřejná správa 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/1/0. 6 kr. k=1. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Filip Hrůza, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Navrátil (přednášející)
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (přednášející)
Ing. Markéta Páleníková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (přednášející)
Ing. Filip Hrůza, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:50 P101, kromě Po 28. 3.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPV_VES1/01: každé liché pondělí 10:00–11:50 P304, kromě Po 28. 3., D. Špaček
BPV_VES1/02: každé sudé pondělí 10:00–11:50 P304, D. Špaček
BPV_VES1/03: každé liché pondělí 12:00–13:50 P304, kromě Po 28. 3., F. Hrůza
BPV_VES1/04: každé sudé pondělí 12:00–13:50 P304, F. Hrůza
BPV_VES1/05: každou lichou středu 8:00–9:50 P106, kromě St 30. 3., F. Hrůza
BPV_VES1/06: každou sudou středu 8:00–9:50 P106, F. Hrůza
BPV_VES1/07: každé liché úterý 12:00–13:50 P102, kromě Út 29. 3., D. Špaček
BPV_VES1/08: každé sudé úterý 12:00–13:50 P102, D. Špaček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu Veřejná správa je představit posluchačům širokost veřejné správy v jejím historickém, mezinárodním a především českém kontextu.

Hlavním cíle kurzu jsou následující:
- seznámit s nezbytnou teorií veřejného sektoru a veřejné správy a aplikovat ji na českou praxi;
- uvést do státovědy a teorie správního práva a charakterizovat jejich základní oblasti;
- seznámit s východisky a průběhem reformy české veřejné správy po r. 1989 do současnosti a prohloubit znalosti o jejích vybraných výstupech (územní veřejná správa, ústřední veřejná správa a jejich pracovníci);
- uvést do speciální témat veřejné správy (e-government, postavení úředníků, legislativní proces, veřejné zakázky, kontrola veřejné správy).
Výstupy z učení
Absolvováním předmětu (se) studenti: - získají poznatky, které jim umožní pochopít specifika veřejné správy a veřejného sektoru;
- budou schopni analyzovat potenciál a problémy různých politických systémů;
- budou orientovat v roli a specifikách jednotlivých typových úřadů české veřejné správy;
- pochopí problematiku zadávání veřejných zakázek a budou schopni aplikovat dané poznatky.
Osnova
 • Předpokládané okruhy přednášek jsou následující:
 • 1. Teorie veřejného sektoru, funkce státu a veřejné správy, vztah státní správy a samosprávy
 • 2. Způsob organizace a fungování státní moci: formy vlády a formy státního zřízení
 • 3. Východiska správní reformy, její průběh a shrnutí výsledků
 • 4. Obecní zřízení a jeho problémy
 • 5. Krajské zřízení a jeho problémy
 • 6. Role ústřední správy a problémy v ČR
 • 7. E-government - cíle, trendy, situace v ČR
 • 8. Postavení úředníků v ČR
 • 9. Veřejné zakázky a jejich kontrola
 • 10. Hospodaření s majetkem
 • 11. Kontrola veřejné správy
Literatura
  povinná literatura
 • Studijní materiály připravené vyučujícím.
 • Příslušná legislativa.
 • Aktuální informace na webu příslušných subjektů veřejné správy.
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo. Obecná část. 5. rozšíř. vyd. Praha: C.H.BECK, 2003. 793 s. ISBN 80-717-9671-9. info
  doporučená literatura
 • Filip, Jan - Svatoň, Jan - Zimek, Josef. Základy státovědy. 3. opr. a zkrác. vyd.. -- Brno : Masarykova univerzita, 2002. 264 s. ISBN 8021030232.
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů.

V rámci přednášek jsou vysvětlena základní témata. Tato témata jsou následně diskutována a praktikována na seminářích (i díky prezentaci a diskuzi témat seminárních prací).
Metody hodnocení
Během semestru budou posluchači vypracovávat prezentaci seminární práce a text seminární práce na zadané téma.
Pro účely průběžného testování proběhnou dva průběžné testy.
Prezentace, text seminární práce a průběžné testy jsou ohodnoceny body. Pokud studenti získají stanovený počet bodů, bude jim zapsána závěrečné známka. Pokud za bodované aktivity daný počet bodů nezískají, budou psát závěrečný test.

Podmínky úspěšného absolvování předmětu (včetně literatury) jsou specifikovány v interaktivní osnově a stažitelném studijním plánu vždy před začátkem semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.