MPE_DIS1 Diplomový seminář 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D. (cvičící)
Dr. Magdalena Adamus (cvičící)
Ing. Mgr. Lucie Coufalová, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
Ing. Katarína Čellárová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Fitzová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (cvičící)
Ing. Monika Jandová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Štěpán Mikula, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tomáš Paleta, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Ondřej Špetík, Ph.D. (cvičící)
Ing. Magdalena Šuterová (cvičící)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
MPE_TEDP Teze DP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci diplomového semináře 1 student rozpracovává diplomovou práci. Cílem diplomového semináře je porozumění obsahovým a formálním požadavkům kladeným na zpracování diplomové práce a jejich aplikaci při rozpracování diplomové práce. Výsledkem předmětu by měla být práce odvedená dle pokynů vedoucího diplomové práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- seznámit posluchače s předběžnými výsledky řešení závěrečné práce,
- navrhnout postup další práce vzhledem k dosavadním výsledkům,
- reflektovat dosavadní výsledky a uzpůsobit původní návrhy metodologie,
- aktualizovat návrh použité literatury.
Osnova
  • Diplomové semináře probíhají samostatně podle zvoleného tématu formou individuálních konzultací s vedoucím prácem; konkrétní forma a náplň semináře je plně v kompetenci jednotlivých vedoucích diplomové práce. Pojetí předmětu je tedy výrazně flexibilní, což umožňuje lépe pochopit a řešit konkrétní problémy jednotlivých studentů.
Literatura
    povinná literatura
  • Akademické psaní - https://www.econ.muni.cz/akap/
    doporučená literatura
  • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009, 148 s. ISBN 9788074310027. info
  • FRANCÍREK, František. Absolventská práce : co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 2. Praha: Ingenio et Arti, 2013, 62, 51. ISBN 9788090528734. info
Výukové metody
Diplomový seminář typicky probíhá formou samostatného studia a individuálních konzultací s vedoucím práce. Dle konkrétních pokynů vedoucího práce může být součástí výuky např. také prezentace či obhajoba výzkumného záměru či části diplomové práce.
Metody hodnocení
Rozpracování diplomové práce je klasifikováno vedoucím práce v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno. Podmínkou zápočtu je dosažený dostatečný pokrok při rozpracování diplomové práce dle pokynů vedoucího diplomové práce.
Navazující předměty
Informace učitele
https://www.econ.muni.cz/studenti/manual-studenta/zaverecna-prace
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.