MPE_TEDP Teze diplomové práce

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Lucie Coufalová, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Fitzová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (cvičící)
Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Monika Jandová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Štěpán Mikula, Ph.D. (cvičící)
Prof. Christopher Alfred Nash, PhD, dr. h.c. (cvičící)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tomáš Paleta, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Robert Stojanov (cvičící)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci předmětu Teze diplomové práce student ve spolupráci s vedoucím diplomové práce vytvoří teze, resp. oficiální zadání diplomové práce. Cílem předmětu je
- formulovat řešený problém a odvodit cíl diplomové práce
- navrhnout metodiku řešení v přiměřené míře konkrétnosti
- vyhledat a posoudit vhodnost literárních a dalších zdrojů.
Výsledkem předmětu je vytvořené oficiální zadání diplomové práce, které již později nejde měnit.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat problém, který bude v závěrečné práci řešit,
- identifikovat cíl, kterého má závěrečná práce dosáhnout,
- vysvětlit, jakým způsobem bude závěrečnou práci strukturovat.
Student bude znát literaturu, kterou ve své závěrečné práci použije a bude znát kontext, v jakém ji použije.
Osnova
  • Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím práce; konkrétní forma a náplň předmětu je plně v kompetenci jednotlivých vedoucích diplomové práce. Pojetí předmětu je tedy výrazně flexibilní, což umožňuje lépe pochopit a řešit konkrétní problémy jednotlivých studentů.
Literatura
    povinná literatura
  • Akademické psaní - https://www.econ.muni.cz/akap/
    doporučená literatura
  • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009, 148 s. ISBN 9788074310027. info
  • FRANCÍREK, František. Absolventská práce : co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 2. Praha: Ingenio et Arti, 2013, 62, 51. ISBN 9788090528734. info
  • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, 230 s. ISBN 9788073674687. info
Výukové metody
Předmět typicky probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Dle konkrétních pokynů vedoucího práce může být součástí výuky např. také prezentace či obhajoba tezí.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za splnění úkolů zadaných vedoucím diplomové práce a za spolupráci na formulaci oficiálního zadání diplomové práce. Nutnou podmínkou pro udělení zápočtu je oficiální zadání diplomové práce uložené v příslušné aplikaci IS MU.
Informace učitele
https://www.econ.muni.cz/studenti/manual-studenta/zaverecna-prace
Po úspěšném zakončení předmětu Teze diplomové práce je vytvořené oficiální zadání pro studenta závazné. Měnit téma práce, oficiální zadání, nebo vedoucího diplomové práce po úspěšném zakončení tohoto předmětu již není možné.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.