MPV_COMA Communication and Managerial Skills Training

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Ing. Jan Řezáč, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.
Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 12:00–15:50 S309
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPV_COMA/01: každý sudý pátek 12:00–15:50 S309, J. Řezáč
Předpoklady
! MPV_RKMD Rozvoj kom. a man. dovedností && ! NOW ( MPV_RKMD Rozvoj kom. a man. dovedností )
To be enrolled in the course MPV_COMA student cannot have completed or currently registered course MPV_RKMD.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/24, pouze zareg.: 0/24
Jiné omezení: Pro zapsání MPV_COMA nesmí mít student absolvovaný nebo současně registrovaný MPV_RKMD.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The objective of the course is to provide students with basic knowledge of effective communication for management and, using training methods, to develop students’ communication skills necessary for managing employees and negotiating with partners outside an organization. The introductory blocks concentrate on basic communication skills necessary for efficiency of communication process, the following blocks focus on the development of selected managerial skills.
Výstupy z učení
At the end of the course students should have knowledge and skills to be able to: - be effective at conveying information; - be effective at asking questions, listening, making arguments; - apply assertive style of communication; - prepare and make effective oral presentation; - negotiate; - lead an appraisal interview.
Osnova
 • 1. Introduction, requirements for granting a credit. Communication process, verbal and nonverbal communication. Significance of effective communication for management.
 • 2. Basic communication skills. Principles of effective verbal communication. Asking questions - question types, advantages and disadvantages of individual types. Active listening, significance of listening. Efficient argumentation and persuasion - choice of arguments, formulation of arguments, building arguments.
 • 3. Assertiveness and its significance. Assertive, passive and aggressive behavior - characteristics, consequences for managerial work. Assertive rights, assertive techniques. Intrapersonal and interpersonal contribution of assertive thinking and behavior.
 • 4. Effective presentation. Preparation and structure of presentation, effective verbal and nonverbal communication during presentation. Visual aids and their significance, principles of their effective use.
 • 5. Personality communication types, efficient strategies for dealing with particular types. Appraisal interview - preparation for and principles of effective realization.
 • 6. Negotiating. Preparation for negotiating, negotiating styles. Individual and team negotiation.
Literatura
  povinná literatura
 • HARGIE, Owen, David DICKSON a Dennis TOURISH. Communication skills for effective management. First edition. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2004, viii, 488. ISBN 9780333965757. info
 • HYNES, Geraldine E. Managerial communication : strategies and applications. Sixth edition. Los Angeles: Sage, 2016, xxi, 433. ISBN 9781483358550. info
 • O'BRIEN, Paddy. Positive management : assertiveness for managers. 1st ed. London: Nicholas Brealey, 1992, ix, 166. ISBN 9781857880083. info
  doporučená literatura
 • FADEM, Terry J. The art of asking : ask better questions, get better answers. First edition. Upper Saddle River: Pearson Education, 2008, xviii, 205. ISBN 9780137144242. info
Výukové metody
The course takes the form of both lectures and seminars. Lectures are focused on explaining basic theory, the purpose of seminars is on the basis of training methods (role playing, model situations, training videofilms) to develop communication and managerial skills of students.
Metody hodnocení
Because of the objective of the course (training of communication and managerial skills), seminars are compulsory (one unexcused absence at seminars is allowed).

Requirements for granting a credit: attendance at seminars (one unexcused absence at seminars is allowed), elaboration of an assigned topic and its presentation, a knowledge test (minimum level of knowledge 60%).

Presentation topics (students can choose): 1) results of the student’s thesis, 2) student’s own topic (within the scope of the studied field), the aim of the presentation being either to convey information or to persuade (it is necessary to choose one of the aims).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Students of the master degree programme N VESA01 have to coplete this course with PASS grade (Z type).
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokovou formou.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.