A2MK_DI1B Didaktika 1B

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
A2MK_DI1B/Kombi01: Pá 28. 2. 11:00–15:50 učebna 4, Pá 27. 3. 9:00–13:50 učebna 11, S. Hanušová
A2MK_DI1B/Prez01: Čt 8:00–9:50 učebna 4, S. Hanušová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course is aimed at the language learner and learner-centred approach in ELT.
Výstupy z učení
The students will be able to understand various factors that influence the process of language learning and acquisition. They will be able to identify individual differences among learners and develop appropriate instructional strategies to accommodate every learner in an inclusive classroom.
Osnova
  • 1. Theories of language acquisition 2. Individual differences in language learners (introduction) 3. Factor of age 4. Learner beliefs 5. Learning styles 6. Learner strategies 7. Learner autonomy 8. Learner training, language learning advising 9. Learners with SpLD 10. Differentiation
Literatura
    povinná literatura
  • LIGHTBOWN, Patsy a Nina Margaret SPADA. How languages are learned. Oxford: Oxford University Press, 1993. xv, 135. ISBN 0194371697. info
  • SCRIVENER, Jim. Learning teaching : a guidebook for English language teachers. Oxford: Macmillan Heinemann English language teaching, 1994. vi, 218. ISBN 0435240897. info
    doporučená literatura
  • OXFORD, Rebecca L. Language learning strategies :what every teacher should know. Boston: Heinle & Heinle, 1990. xxii, 342. ISBN 0-8384-2862-2. info
Výukové metody
Seminars, workshops, discussions, reading.
Metody hodnocení
Credit requirements: 1.80% attendance 2.active participation in seminars and in discussion forums in moodlinka 3.seminar paper based on research (learner profile)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=448
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/A2MK_DI1B