A2MK_NOPP Náslechová oborová praxe průběžná A

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Michaela Sojková Šamalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Students will observe lessons of experienced in-service teachers. At the end of the semester, students will be able to identify how theoretical knowledge gained in seminars of didactics is reflected in practice. Students will also be able to critically evaluate lessons observed and to link the observations with their own teaching practice.
Výstupy z učení
After completing the course, students
Will be able to identify how theoretical knowledge gained in seminars of didactics is reflected in practice
Will be able to critically evaluate lessons observed and to link the observations with their own teaching practice
Will be able to explain strengths and weaknesses of pedagogical performance of an experienced teacher
Osnova
  • Students will observe at least 4 classes and focus on the following areas: Classroom management
  • Motivation
  • Lesson planning
  • Error correction in speaking
  • Error correction in writing
Literatura
  • WAJNRYB, Ruth. Classroom observation tasks : a resource book for language teachers and trainers. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. viii, 145. ISBN 0521407222. info
Výukové metody
Theoretical preparation, observation, reflection.
Metody hodnocení
Teaching practice task: essay - reflection of the observation experience.
Acceptable materials: give evidence of effort, careful consideration of a number of aspects, and creativity.
Unacceptable materials: hurried, careless, formal, materials are just piled. Plagiarised.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2425
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/A2MK_NOPP