A2MK_TEHO Testování a hodnocení

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Mgr. Sonia Homolka (cvičící)
Garance
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
A2MK_TEHO/Prez01: Po 18:00–19:50 učebna 56, S. Homolka
A2MK_TEHO/01: Pá 14. 2. 11:00–13:50 učebna 11, Pá 28. 2. 11:00–13:50 učebna 11, Pá 13. 3. 11:00–13:50 učebna 11, S. Homolka
A2MK_TEHO/02: Pá 21. 2. 11:00–13:50 učebna 11, Pá 6. 3. 11:00–13:50 učebna 11, Pá 20. 3. 11:00–13:50 učebna 11, S. Homolka
Předpoklady
No prerequisitons needed
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is for the students to acquire
working knowledge of a selection testing means that could be used in a classroom setting;
confidence in selecting appropriate tools for testing;
ability to evaluate testing tools for specific activities and learner groups;
Osnova
 • Teaching and testing
 • Kinds of tests and testing
 • Validity, reliability
 • Test development
 • Test techniques
 • Testing writing, testing speaking
 • Testing reading, testing listening
Literatura
  povinná literatura
 • HUGHES, Arthur. Testing for language teachers. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. xii, 251. ISBN 9780521484954. info
  doporučená literatura
 • MCNAMARA, T. F. Language testing. Oxford: Oxford University Press, 2000. xv, 140. ISBN 0194372227. info
 • PALMER, Adrian S. a Lyle F. BACHMAN. Language testing in practice : designing and developing useful language tests. Oxford: Oxford University Press, 1996. vi, 377. ISBN 0194371484. info
 • ALDERSON, J. Charles, Caroline CLAPHAM a Dianne WALL. Language test construction and evaluation. Cambridge: University Press, 1995. 310 s. ISBN 0-521-47255-5. info
 • BACHMAN, Lyle F. Fundamental considerations in language testing. Oxford: Oxford University Press, 1990. xi, 408. ISBN 0194370038. info
  neurčeno
 • http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1251
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Testování modelu vysvětlujícího známku z cizího jazyka pomocí strategií učení: multinomiální logistická regrese. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník z XV. konference ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, katedra pedagogiky a psychologie, 2007. s. 1-13. ISBN 978-80-7040-991-6. info
 • HRBÁČEK, Jiří. Testování kvality výukových opor a vlivu činnosti tutora. In Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost, IV. národní konference. první. Ediční středisko VŠB-Tech. univ. Ostrava: CSVŠ-NCDiV, U lužického semnináře 13, 118 00 Praha 1, 2006. s. 138-737. ISBN 80-86302-36-9. info
 • KLIMUSOVÁ, Helena. Standardy pro pedagogické a psychologické testování - zdroj inspirace. In Psychologické dny 2002 - "Kořeny a vykořenění". Olomouc: ČMPS, Psychologický ústav AV ČR, 2002. s. 28-35. ISBN 80-86174-05-0. info
 • Standardy pro pedagogické a psychologické testování. 1. české vyd. Praha: Testcentrum, 2001. 192 s. ISBN 8086471071. info
 • BUBENÍKOVÁ, Libuše, Ludmila KOLLMANNOVÁ a Eva SKÁLOVÁ. Teorie a praxe jazykového testování. 1. vyd. Praha: Academia, 1975. 130 s. : i. info
 • PŘÍHODA, Václav. Praxe školského měření : testování na škole prvního stupně. 2. vyd. Praha: Dědictví komenského, 1936. 328 s. info
 • PŘÍHODA, Václav. Praxe školského měření : testování na škole prvního stupně. V Praze: Nákladem Dědictví Komenského, 1936. info
Výukové metody
The course will be taught using the following methods:
1. Group-work (constructing tests);
2. Problem-solving (classroom activities)
3. Pretesting;
4. Peer evaluation of the presented outcomes (in the classroom as well as online during the follow-up phase);
5. Tutor's feedback, pretesting results discussed.
Metody hodnocení
Forums. Presentation of own test items created according to the given criteria.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/A2MK_TEHO