AJ2MP_DI2B Didaktika 2B

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D. (cvičící)
Garance
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJ2MP_DI2B/01: Út 16:00–17:50 učebna 22
Předpoklady
AJ2MP_DI1A, AJ2MP_DI1B, AJ2MP_DI2A
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course focuses on different methods and approaches in English language teaching (ELT). At the end of the course students will be able to demonstrate an understanding of the main concepts and ideas and to apply different methods and approaches in English language teaching (ELT). Students will be able to make informed decisions in selecting positive aspects of different methods and approaches and create their own eclectic approach to ELT.
Výstupy z učení
After completing the course, students
will be able to think critically and express their opinion on the subject matter (methods and approaches used in English language teaching)
will be able to participate in discussions about topics in question
will be able to share with other students their learning and teaching experience and reflect on it in relation to methods and approaches used in English language teaching
will be able to demonstrate newly acquired knowledge including relevant terminology
will be able to apply principles of various methods and approaches of English language teaching in their teaching
will be able to make informed decisions in selecting positive aspects of different methods and approaches and create their own eclectic approach to ELT.
Osnova
  • Grammar-Translation Method, Direct Method. Audio-Lingual Method. The role of mother tongue in foreign language teaching TPR, Suggestopedia. Communicative approach, Task-based learning, CLIL. Lexical approach,eclectic approach, post-method era, learner-centred approach.
Literatura
    povinná literatura
  • Approaches and methods in language teaching : a description and analysis. Edited by Jack C. Richards - Theodore S. Rodgers. 7. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. viii, 171. ISBN 0521320933. info
  • LARSEN-FREEMAN, Diane. Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: University Press, 1986. 142 s. ISBN 0-19-434133-X. info
    doporučená literatura
  • UR, Penny. A course in language teaching : practice and theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. xiii, 375. ISBN 0-521-44994-4. info
Výukové metody
prezentace, mikrovyučování, skupinové diskuze, náslechy.
Metody hodnocení
Modes of work: seminars Course requirements: teaching practice task, 80% attendance (or a written test), active participation, all assignements as set, seminar work presentation, contributions in mood-link-a discussion forums, essay.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=135
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/AJ2MP_DI2B