AJ2MP_JD1A Praktická a profesní angličtina 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJ2MP_JD1A/01: St 16:00–17:50 učebna 5, I. Headlandová Kalischová
AJ2MP_JD1A/02: St 14:00–15:50 učebna 54, I. Headlandová Kalischová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of this course is to provide students with a means for developing and extending their use of English with particular emphasis on English related to teaching. It focusses on the English needed in the classroom, for studying the EFL teaching and learning, for participating in teacher development and teacher-training courses, conferences, workshops etc. The framework of the course is based upon a book called "English for the Teacher" (see Literature below) which is a language improvement course for teachers of English as a Foreing Language, and is also provided with e-learning support in Interaktivní osnova in IS. Integral part are tasks related to the teaching practice.
Osnova
  • The course will gradually cover Units 1-7 from English for the Teacher (see below), each session will also comprise students' presentations as well as extra practice of various aspects of grammar/vocabulary. Syllabus: Introduction - teaching English as a foreign language. Unit 1: About communication. Unit 2: About language learning. Unit 3: About you. Unit 4: Talking about coursebooks. Unit 5: Talking about lessons. Unit 6: Talking about relationships. Unit 7: Teacher development. Review of units 1-7. 8. constant reference will be made to the teaching practice throughout the course
Literatura
    povinná literatura
  • SPRATT, Mary. English for the teacher : a language development course. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. xi, 158. ISBN 0521426766. info
  • e-learning tool Interaktivní osnova in IS
  • HAIS, Karel a Břetislav HODEK. English-czech dictionary. 3. přeprac. vyd. Voznice: LEDA, 2003. 1504 s. ISBN 807335022X. info
  • FRONEK, Josef. Comprehensive Czech-English dictionary. 1. vyd. Praha: Leda, 2000. xlvii, 159. ISBN 8085927543. info
  • DUŠKOVÁ, Libuše. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 2003. info
Výukové metody
praktický seminář, diskuse, prezentace, domácí příprava, učitelská praxe
Metody hodnocení
The classes will be based on class discussion, pair-work and group-work, listening, reading and speaking. A communicative approach will be used. Obtaining the final credit for this course draws on continuous assessment throughout the term, which comprises: - active participation, contribution and preparation; using observations at teaching practice for some of the following tasks: - 2 online forums - 1 essay - 1 credit test The general passmark is 70%.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/AJ2MP_JD1A