AJ6001 Seminář k učitelské praxi 2

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0.5/0. 3x90 minut při Učitelské praxi 2 a 2x135 minut při Učitelské praxi 3. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Tomáš Andrášik (cvičící)
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Sýkorová (cvičící)
Mgr. Naděžda Vojtková (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( Fy6001 Seminář k učitelské praxi 2 , HL6001 Seminář k učitelské praxi 2 , HV6001 Seminář k učitelské praxi 2 , CH6001 Seminář k učitelské praxi 2 , KL6001 Seminář k učitelské praxi 2 , OV6001 Seminář k učitelské praxi 2 , Bi6001 Seminář k učitelské praxi 2 , CJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 , De6001 Seminář k učitelské praxi 2 , FJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 , Kv6001 Seminář k učitelské praxi 2 , MA6001 Seminář k učitelské praxi 2 , NJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 , RJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 , RV6001 Seminář k učitelské praxi 2 , SP6001 Seminář k učitelské praxi 2 , TE6001 Seminář k učitelské praxi 2 , Vi6001 Seminář k učitelské praxi 2 , VV6001 Seminář k učitelské praxi 2 , Ze6001 Seminář k učitelské praxi 2 )
!NOWANY(Fy6001,HL6001,HV6001,CH6001,KL6001,OV6001,Bi6001,CJ6001,De6001,FJ6001,Kv6001,MA6001,NJ6001,RJ6001,RV6001,SP6001,TE6001,Vi6001,VV6001,Ze6001).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 56 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The purpose of this course for students is to offer them space for reflection of experience from their own teaching practice realised within the course of Teaching practice 2 and Teaching practice 3 and to help them enhance their reflective and self-reflective skills in relation to their teaching practice. The way of the seminar management is inspired by the concept of the so-called reflecting teams, which is characteristic with cooperation of more professionals from different fields. As a result, the teaching is realized by a didactic professional together with either a pedagogue or psychologist. At the same time, selected mentors will be invited to the seminars. After completing the seminar the student will: 1) better understand essential aspects of pedagogical situations and questions, which have been a discussion subject in the seminar – regarding the seminar discussion, s/he can e.g. name and evaluate differences between various ways of didactic transformation of the subject matter; 2) be able to intentionally use reflection (and self-reflection) as a tool for professional learning – s/he can be able to e.g. explain strengths and weaknesses of his/her own pedagogical (and specifically didactic) performance and suggest specific steps for their further positive development.
Výstupy z učení
After completing the seminar the student will be able to: 1) better understand essential aspects of pedagogical situations and questions, which have been a discussion subject in the seminar – regarding the seminar discussion, s/he can e.g. name and evaluate differences between various ways of didactic transformation of the subject matter; 2) use reflection intentionally (and self-reflection) as a tool for professional learning – s/he can be able to e.g. explain strengths and weaknesses of his/her own pedagogical (and specifically didactic) performance and suggest specific steps for their further positive development.
Osnova
  • • group work with a pedagogical (reflective) diary • group work with a professional portfolio • acquiring of reflection and self-reflection as a tool for professional learning with respect to generally pedagogical and psychological aspect of teacher’s work
Literatura
  • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 237 s. ISBN 978-80-210-6681-6. info
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
  • KORTHAGEN, F. A. J. a Jos KESSELS. Linking practice and theory : the pedagogy of realistic teacher education. London: Routledge, 2008. xvi, 312. ISBN 9780805839814. info
  • PÍŠOVÁ, Michaela. Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. první. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2005. 231 s. Monografica. ISBN 80-7194-744-X. info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 8071789658. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995. 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
  • SCHÖN, Donald A. Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass, 1987. xvii, 355. ISBN 1555422209. info
Výukové metody
• various forms of group discussions • work with reflective diaries and professional portfolios.
Metody hodnocení
• active participation in the seminars (80 %) • continuous task completion and submission until the agreed deadline (reflective diary and professional portfolio).
Informace učitele
Students who study just one subject enrol into the course twice during their studies, together with the course of Teaching practice 2 for the first time and for the second time, together with the course of Teaching practice 3. Students who study two subjects together enrol the subject once during the study in response to one of his/her chosen field of study (in the spring semester, together with Teaching practice 2) and once in relation to his/her second subject studied (in the autumn semester, together with Teaching practice 3).
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/AJ6001