BIp001 Úvod do studia biologie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Jančová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Radovan Smolinský, Ph.D., PhD. (přednášející)
Mgr. Robert Vlk, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
znalosti biologie na gymnaziální úrovni
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: (1) prokázat prohloubení základních vědomostí o problematice biologie získaných na střední škole; dále pak (2) osvojení si dovedností orientovat se v doporučené literatuře; (3) systematicky studovat podle sylabu předmětu apod.; (4) vytvoří si základní kladné postoj k biologii jakožto vědní disciplíně, která přirozeně tvoří vědomostní základ pro výuku přírodopisu na ZŠ.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: (1) prokázat prohloubení základních vědomostí o problematice biologie získaných na střední škole; dále pak (2) osvojení si dovedností orientovat se v doporučené literatuře; (3) systematicky studovat podle sylabu předmětu apod.; (4) vytvoří si základní kladné postoj k biologii jakožto vědní disciplíně, která přirozeně tvoří vědomostní základ pro výuku přírodopisu na ZŠ.
Osnova
 • 1. Základní projevy života – obecná charakteristika živých soustav
 • 2. Látkové složení živé hmoty (biochemie): biogenní prvky; cukry – škroby, tuky, bílkoviny (včetně enzymů), nukleové kyseliny
 • 3. Rozdělení organismů (3 domény resp. 7 říší); prokaryotické organismy (archea a bakterie včetně sinic)
 • 4. Eukaryotické organismy (Chromista, prvoci, houby, živočichové, rostliny), původ mitochondrií a chloroplastů
 • 5. Cytologie – stavba eukaryotické buňky; buněčná stěna, cytoplazma, biomembrány, jádro
 • 6. Membránové organely a ribozómy
 • 7. Tubulární organely (cytoskelet)
 • 8. Buněčný cyklus; rozmnožování buněk – mitóza a meióza
 • 9. Stavba chromozomu
 • 10. Nebuněčné formy (viry)
 • 11. Výživa: autotrofie a heterotrofie, fotosyntéza a dýchání
 • 12. Vztahy organismů a jejich prostředí
 • 13. Vznik a vývoj života (na Zemi) a podmínky života (ve Vesmíru)
 • 14. Základy taxonomie a systematiky (druhy systémů, kladistická klasifikace)
Literatura
 • Nový přehled biologie. Edited by Stanislav Rosypal. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003. 797 s. ISBN 978-80-86960-23-4. info
 • Macháček et al. (2016): Proměny vyšší systematiky eukaryot a její odraz ve středoškolské biologii. Živa 6: 299-301, Academia, Praha.
 • De Duve, Ch. (2002). Life Evolving: Molecules, Mind, and Meaning (1st ed.). New York: Oxford University Press.
 • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART a Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 s. ISBN 80-86022-46-3. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Písemný test on line - 20 otázek: nejméně 11 otázek musí být odpovězeno správně.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.