BIp011 Základy zoologie strunatců s využitím IT

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Radovan Smolinský, Ph.D., PhD. (přednášející)
Garance
Ing. Radovan Smolinský, Ph.D., PhD.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Radovan Smolinský, Ph.D., PhD.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–16:50 učebna 7
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BIp011/01: Čt 14:00–15:50 laboratoř 81, R. Smolinský
BIp011/02: St 16:00–17:50 laboratoř 81, R. Smolinský
BIp011/03: St 9:00–10:50 laboratoř 81, R. Smolinský
BIp011/04: Čt 10:00–11:50 laboratoř 81, R. Smolinský
BIp011/05: Po 12:00–13:50 laboratoř 81, R. Smolinský
Předpoklady
Základní znalosti taxonu strunatců.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu:
* student pochopí a popíše dynamiku evolučních procesů, charakterizuje příbuzenské vztahy mezi jednotlivými taxony;
* porozumí a vysvětlí základy tělesné organizaci taxonu;
* používá systematické jednotky strunatců, běžně s nimi pracuje; * porozumí diverzitě strunatců;
* zná bionomii modelových druhů jednotlivých taxonů na úrovni tříd;
* charakterizuje zástupce modelových ekosystémů;
* student determinuje běžné druhy obratlovců, popíše jejich ekologické požadavky a vazby na konkrétní ekosystémy;
* student vytváří písemné záznamy z pozorování ve volné přírodě.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- charakterizovat změny tělesné organizace taxonu;
- znát bionomii modelových druhů;
- determinovat běžné druhy obratlovců, popsat jejich ekologické požadavky a vazby na konkrétní ekosystémy;
Osnova
 • Osnova přednášky:
 • 1. Co je fylogenetický systém, konfrontace s deskriptivním pojetím systematiky.
 • 2. Postavení a diverzifikace strunatců, kopinatec jako model strunatce s archetypálními znaky, pláštěnci.
 • 3. Charakteristika obratlovců – základní apomorfie, diverzifikace recentních linií. Kruhoústí – sliznatky a mihule.
 • 4. Vodní čelistnatci – paryby a paprskoploutvé a svaloploutvé ryby. 5. Vznik čtvernožců, recentní obojživelníci.
 • 6. Osídlení suchozemského prostředí – Amniota – plazi (želvy, krokodýli, archosauři, šupinatí – ještěři a hadi) – I. část.
 • 7. Ptáci – hlavní recentní skupiny (Palaeognathae a Neognathae).
 • 8. Savci – jejich postavení mezi Amnioty, diverzifikace: vejcorodí, vačnatí a placentálové.
 • 9. Obratlovci v našich terestrických a vodních ekosystémech.
 • Osnova cvičení: Základní obraz obratlovců na našem území, bionomie.
 • 1. Kruhoústí – mihule.
 • 2. Paprskoploutví – jeseteři a kostnaté ryby – přehled, morfologické znaky.
 • 3. Determinace kostnatých ryb podle klíče.
 • 4. Pitva kaprovité ryby – morfologie, anatomie a příprava a preparátu do formaldehydového roztoku.
 • 5. Obojživelníci – ocasatí a žáby, morfologické a ekologické rozdíly, rozmnožování – snůšky, larvy a dospělci, determinace našich zástupců, hlasy žab a příprava preparátu do formaldehydového roztoku.
 • 6. Plazi – přehled našich zástupců želv, ještěrů a hadů, a příprava preparátu do formaldehydového roztoku a zpracování kůže.
 • 7. Ptáci vodní, teorie přípravy tvorby balku a kostrového materiálu.
 • 8. Ptáci terestričtí, akustické projevy.
 • 9. Ptáci terestričtí, akustické projevy.
 • 10. Savci – hlodavci, hmyzožravci, letouni, teorie přípravy tvorby balku.
 • 11. Savci – sudokopytníci, lichokopytníci a šelmy, teorie přípravy tvorby kostrového materiálu.
 • 12. Obratlovci v našich hlavních ekosystémech
Literatura
 • SVENSSON, Lars. Ptáci Evropy, severní Afriky a Blízkého východu. Edited by P. J. Grant, Translated by Robert Doležal, Illustrated by Killian Mul. 2., opr. a rozš. vyd. Plzeň: Ševčík, 2012. 447 s. ISBN 9788072912247. info
 • ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. Illustrated by Pavel Dvorský - Ludvík Kunc - Jitka Stužková-Stránělová -. 2., přepracované vydání. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2012. 510 stran. ISBN 9788071822912. info
 • ŘEHÁK, Zdeněk. Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Illustrated by Jan Dungel. Vyd. 2. Praha: Academia, 2011. 181 s. ISBN 9788020019790. info
 • Animal evolution : genomes, fossils, and trees. Edited by Maximilian J. Telford - D. T. J. Littlewood. 1st publ. New York: Oxford University Press, 2009. xvi, 245. ISBN 9780199570300. info
 • Obojživelníci a plazi České republiky : encyklopedie všech druhů, určovací klíč, 1654 barevných ilustrací. Illustrated by Ivan Zwach. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 496 s. ISBN 9788024725093. info
 • GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. 2. přepracované. Praha: Academia, 2007. s. 1-692. ISBN 978-80-200-1484-9. info
 • HANEL, Lubomír. Naše ryby a rybaření. Vyd. 1. Praha: Brázda, 2001. 286 s. ISBN 8020902929. info
 • DUNGEL, Jan. Savci střední Evropy. Edited by Miroslav Šebela. Brno: Jota, 1993. 158 s. ISBN 8085617161. info
Výukové metody
Přednášky a cvičení (biometrická měření, individuální teoretické projekty bionomie jednotlivých modelových druhů našich obratlovců - studentské prezentace(PPP), diskuze, determinace pomocí klíčů, pozorování a determinace obratlovců ve vybraných ekosystémech)
Metody hodnocení
Požadavky k ukončení: Zk (morfologie a anatomie, bionomie a ekologie, systematika strunatců včetně našich obratlovců) Podmínky získání přístupu ke zkoušce: - dovednost determinace běžných taxonů našich obratlovců (5 skupin - ryby paprskopl., obojživelníci, plazi, ptáci a savci) - protokoly měření a další laboratorní činosti - seminární práce vlastního pozorování obratlovců ve vybraných ekosystémech (tři termíny, tři biotopy)
Informace učitele
Ke zkoušce je doporučována znalost našich obratlovců v rozsahu tří libovolných tříd, probíraných ve cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/BIp011