BIp021 Determinační praktikum - sinice a řasy

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- použít rozšířené znalosti o běžnějších sladkovodních sinicích a řasách
- pozorovat živé zástupce u nás se vyskytujících druhů
- použít determinačními znaky jednotlivých skupin a druhů
- vlastnoručně navzorkovat materiál
- dterminovat s pomocí klíčů sinice a řasy
- používat literaturu a www odkazy
- vytvořit trvalé preparáty z rozsivek
Výstupy z učení
Posluchač bude schopen:
- použít rozšířené znalosti o běžnějších sladkovodních sinicích a řasách
- pozorovat živé zástupce u nás se vyskytujících druhů
- použít determinačními znaky jednotlivých skupin a druhů
- vlastnoručně navzorkovat materiál
- dterminovat s pomocí klíčů sinice a řasy
- používat literaturu a www odkazy
- vytvořit trvalé preparáty z rozsivek
Osnova
 • Základní osnova determinačního cvičení: sinice a řasy
 • 1. Sběr algologického materiálu, uchování, konzervace.
 • 2. Úprava před determinací, determinační techniky, trvalé preparáty, determinační protokol
 • 3. Determinační literatura naše a zahraniční, vydavatelství determinační literatury, www odkazy
 • 4. Determinace algologického materiálu opatřeného vyučujícím nebo doneseného studenty
Literatura
 • Svrček M. et al. (1976): Klíč k určování bezcévných rostlin. SPN Praha
 • Hindák F. et al. (1975): Klúč na určovanie výtrusných rastlín. - SPN Bratislava
 • Lange-Bertalot H. (2001): Diatoms of Europe. Vol.2. A.R.G. Gantner Verlag K.G., 526 p.
 • Hindák F. et al. (1978): Sladkovodné riasy. SPN Bratislava
 • The freshwater algal flora of the British Isles : an identification guide to freshwater and terrestrial algae. Edited by Alan Donaldson - Peter V. York - Chris F. Carter - Alan J. Brook - Bri. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. xvii, 878. ISBN 9780521193757. info
Výukové metody
Forma výuky: laboratorní cvičení, terénní cvičení. Výukové metody: pozorování, vysvětlování, determinace, kresba, práce s literaturou.
Metody hodnocení
Podmínky udělaní zápočtu: 1. Účast na cvičení je povinná (max 1 neúčast). 2. Řádně vedené protokoly. 3. Zhotovení 1 ks trvalého preparátu rozsivek.
Informace učitele
Další literatura, determinační klíče:
Fott B.(1956): Sinice a řasy. - ČSAV Praha.
Krammer K. et Lange Bertalot H. (1986): Bacillariophyceae, 1. Teil: Naviculaceae. Süßwasserflora von Mitteleuropa, VEB G. Fisher Verlag, Stuttgart, Jena, 2/1: 1 876
Krammer K. et Lange Bertalot H. (1988): Bacillariophyceae, 2. Teil: Bacillariaceae, Epithemiaceae, Eunotiaceae. Süßwasserflora von Mitteleuropa, VEB G. Fisher Verlag, Stuttgart, Jena, 2/2: 1 596.
Krammer K. et Lange Bertalot H. (1991): Bacillariophyceae, 3. Teil: Eunoticeae. Veb G. Fisher Verlag, Stuttgart, Jena, 2/3: 1 576
Krammer K. et Lange Bertalot H. (1991): Bacillariophyceaea, 4. Teil: Achnanthaceae, Kritsche Ergänzungen zu Navicula (Lineolateae) und Gomphonema. Süßwasserflora von Mitteleuropa, VEB G. Fisher Verlag, Stuttgart, Jena, 2/4: 1 437
Lellák J. et Kubíček F. (1991): Hydrobiologie. 257 p., Karolinum Praha
Svrček M. et al. (1976): Klíč k určování bezcévných rostlin. SPN Praha
www odkazy
http://www.sinicearasy.cz
http://www.sinice.cz
http://botany.natur.cuni.cz/algo/
http://www.butbn.cas.cz/ccala/ccala.htm
http://www.sci.muni.cz/botany/studium/nr-rasy.htm
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/BIp021