Bi2MP_DPBO Didaktika botanického učiva

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: použít své odborné botanické znalosti a dovednosti k výběru vhodných metod a forem při expozici botanického učiva; porozumět specifické problematice výuky botaniky; vytvořit a vést didaktické sbírky botanického materiálu; sestavit a vést botanický experiment; porovnat a vybrat vhodný botanický materiál.
Osnova
 • Didaktika botaniky, systematické versus ekologické pojetí učiva, základní botanické metody - pozorování a pokus, příprava a zpracování rostlinného materiálu a jeho využití ve výuce, botanická exkurze a cvičení v terénu, projektové vyučování
Literatura
 • Prírodopis pre 6. ročník základnej školy (Orig.) : Přírodopis : pro 6. ročník základní školy : Přírodopis : pro 6. ročník základní školy [Vilček, 1982]. info
 • KVASNIČKOVÁ, Danuše. Přírodopis pro 6. ročník (Variant.) : Poznáváme život : přírodopis s výrazným ekologickým zaměřením. 6, 2. část [Fortuna, 1995] : Poznáváme život : přírodopis s výrazným ekologickým zaměřením pro 6. ročník ZŠ (7. ročník občanské školy) a nižší ročníky g. info
 • KVASNIČKOVÁ, Danuše. Přírodopis pro 7. ročník : poznáváme život (Variant.) : Poznáváme život : přírodopis s výrazným ekologickým zaměřením : pro 7. ročník [Kvasničková, 1995, Fortuna]. info
 • KVASNIČKOVÁ, Danuše. Přírodopis pro 7. ročník základní školy (Variant.) : Poznáváme život : přírodopis s výrazným ekologickým zaměřením. 7 [Fortuna, 1995] : Přírodopis II : pro 7. ročník základní školy [Scientia, 1998]. info
 • MATĚJKA, Dobroslav, Radek MIKULÁŠ, Václav ZIEGLER a Václav CÍLEK. Přírodopis. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. 135 s. ISBN 80-7183-204-9. info
 • DOBRORUKA, Luděk J. Přírodopis. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. 159 s. ISBN 80-7183-167-0. info
 • KVASNIČKOVÁ, Danuše. Ekologický přírodopis : pracovní sešit pro 7. ročník základní školy : Ekologický přírodopis pro 7. ročník základní školy : pracovní sešit (Variant.). 1. vyd. Praha: Fortuna, 1999. 32 s. : il. ISBN 80-7168-631-X. info
 • ČERNÍK, Vladimír, Vítězslav BIČÍK a Zdeněk MARTINEC. Přírodopis pro 6. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1., přeprac. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. 103 s. ISBN 80-7235-068-4. info
 • DOBRORUKA, Luděk J. Přírodopis pro 7. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Scientia, 1998. 152 s. ISBN 80-7183-134-4. info
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Praha). Ekologický přírodopis : pro 6. až 9. ročník ZŠ : schválená varianta učebních osbnov vzdělávacího programu Základní škola. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 15 s. info
 • VILČEK, František, Eva LIŠKOVÁ a Alžbeta KORÁBOVÁ. Metodická příručka k učebnici Přírodopis pro 6. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 95 s. ISBN 8004240763. info
 • ALTMANN, Antonín a František HORNÍK. Vybrané kapitoly z didaktiky biologie. 2. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 135 s. info
 • ALTMANN, Antonín. Přírodniny ve vyučování biologii a geologii [Altmann, 1975]. Vyd. 3. upravené. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 157 s. info
 • ALTMANN, Antonín. Vyučovací metody v biologii (Kapitola z didaktiky biologie. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 229 s. : i. info
Výukové metody
semináře
Metody hodnocení
aktivní účast na seminářích, předložené portofolio vytvořených materiálů, dokumentů a příprav na vyučování
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/Bi2MP_DPBO