Bi2MP_DPZO Didaktika zoologického učiva

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (cvičící)
Mgr. Robert Vlk, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - interpretovat (1) soubor používaných učebnic Přírodopisu;
- na základě zhodnocení jednotlivých schválených učebnic Přírodopisu seminárním způsobem (podle zastoupení skupin živočichů, jejich rozsahu, požadavků RVP a grafické úpravy) odvodit (2) jejich přednosti a nedostatky;
- s využitím jak systematického tak i ekosystémového přístupu zhodnotit (3) klady i zápory obou koncepcí a užitých metod;
- po celém procesu porozumět (4) dostupným učebnicím, jejich kladům a záporům;
- použít informaci (5) zpracovaného hodnocení všech studentů k volbě řad učebnic v další pedagogické činnosti.
Osnova
 • I. Strunatci (B. Rychnovský) 1. Podkmeny Pláštěnci, bezlebeční 2. Nadtřídy Bezčelistnatci a Čelistnatci: třída kruhoústí (nově mihule nebo mihulovci) 3. Třída Paryby 4.»Třída« Ryby 5. Třída Obojživelníci 6. Třída Plazi 7.»Třída« Ptáci 8. Třída Savci II. Ekologický přístup (B. Rychnovský, R. Vlk) Typ učebnice Obratlovci Bezobratlí 1. Rybník (jezero, přehrada, periodická tůň) příp. potok a řeka 2. Louka a step (lesostep) 3. Les (listnatý, jehličnatý, smíšený) 4. Pole, sady, zahrady (vinice, chmelnice) 5. Lidská sídla I.: venkov – domy; půdy, sklepy, stodoly, stáje, příp.města – sídliště; aleje, parky, hřbitovy, nábřeží III. Bezobratlí (R. Vlk) 1. Říše Prvoci: obecná charakteristika; kmeny bičíkovci (krásnoočko zelené), kořenonožci (měňavka velká) a nálevníci (trepka velká) 2. Říše Živočichové: obecná charakteristika; kmeny žahavci (nezmar hnědý), ploštěnci (ploštěnka potoční) a hlístice (škrkavka prasečí) 3. Kmen Měkkýši: třídy plži (hlemýžď zahradní), mlži (škeble rybničná) a hlavonožci (sépie obecná) 4. Kmen Kroužkovci: zejména třída opaskovci (žížala obecná, příp. i nitěnky a pijavice) 5. Kmen Členovci I: podkmeny klepítkatci (třída pavoukovci: křižák obecný apod.) a stonožkovci (stonožka škvorová a mnohonožka zemní) 6. Kmen Členovci II: Podkmen korýši (hrotnatka obecná a buchanka obecná; blešivec potoční a rak říční) 7. Kmen Členovci III:. Podkmen Šestinozí (Hemimetabola – např. šváb obecný, Holometabola – např. včela medonosná) 8. Kmen Ostnokožci (Ehinodermata): hvězdice, ježovky, a sumýši (příp. i lilijice a hadice) Hodnocení: zastoupení v učebnicích zoologie pro ZŠ, ?vhodnost? (1-2) Rozsah, soulad s osnovami pro ZŠ, dostatečnost, (i z pohledu RVP) Hodnotit i zastoupení taxonů v ekologické části typ učebnice (ekol. x systemat. přístup), zhodnocení rozsahu témat, vhodnost výběru, podání Výsledek (subjektivní, daný výběrem skupiny): 4 kat.: a) nejlepší (++) b) vhodné (+) c) méně vhodné (+-) d) málo vhodné(--)
Literatura
 • VLK, Robert a Soňa KUBEŠOVÁ. Přírodopis – Bezobratlí živočichové – učebnice, 2. díl. odpovědná redaktorka Zita Janáčková, ilustrace Hana Berková. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2007. 96 s. Duhová řada. ISBN 80-7289-084-0. URL info
 • MALENINSKÝ, Miroslav, Jindřich NOVÁK, Milada ŠVECOVÁ a Věra TOBĚRNÁ. Přírodopis pro 7. ročník : učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. 1. vydání. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2006. 128 stran. ISBN 8086034666. info
 • ČABRADOVÁ, Věra. Přírodopis 7 : učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2005. 128 s. ISBN 8072384244. info
 • RYCHNOVSKÝ, Boris. Přírodopis 7 - Zoologie. 2005. info
 • MALENINSKÝ, Miroslav, Jaroslav SMRŽ a Bohdan ŠKODA. Přírodopis pro 6. ročník : učebnice pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2004. 104 s. ISBN 8086034569. info
 • ČABRADOVÁ, Věra. Přírodopis pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2003. 120 s. ISBN 807238211X. info
 • DOBRORUKA, Luděk J. Přírodopis. 2. vyd. Praha: Scientia, 2001. 159 s. ISBN 80-7183-246-4. info
 • DOBRORUKA, Luděk J. Přírodopis. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. 159 s. ISBN 80-7183-167-0. info
 • MALENINSKÝ, Miroslav a Jindřich NOVÁK. Zoologie : učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 1999. 64 s. ISBN 808603433X. info
 • KOČÁREK, Eduard a Eduard KOČÁREK. Přírodopis pro 6. ročník základní školy [Kočárek, Jinan, 1998]. [Praha]: Jinan, 1998. 95 s : il. info
 • KOČÁREK, Eduard a Eduard KOČÁREK. Přírodopis pro 7. ročník základní školy [Kočárek, Jinan, 1998]. [Praha]: Jinan, 1998. 95 s : il. info
 • MALENINSKÝ, Miroslav a Jaroslav SMRŽ. Zoologie :učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. 1. vyd. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 1997. 63 s. ISBN 80-86034-14-3. info
 • KVASNIČKOVÁ, Danuše. Poznáváme život : přírodopis s výrazným ekologickým zaměřením. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1995. 120 s. ISBN 8071682748. info
Výukové metody
studentské prezentace hodnotící přirozené skupiny živočichů ve výuce na ZŠ podle učebnic v požadovaném rozsahu (na základě domácího hodnocení). Společné zhodnocení dílčích výsledků.
Metody hodnocení
zápočet udělený na základě seminární práce hodnotící přirozené skupiny živočichů ve výuce na ZŠ podle učebnic v požadovaném rozsahu.
Informace učitele
předpokladem absolvování předmětu jsou znalosti bionomie živočichů (absolvování předmětů Bi2BP_ZZBL, Bi2BP_ZZBP, Bi2BP_ZZSL, Bi2BP_ZZSP nebo analogických - posoudí vyučující)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/Bi2MP_DPZO