Bi2MP_ETOL Principy etologie

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - pochopit principy chování (1);
- rozlišit prvky vrozeného a naučeného chování (2);
- rozlišit kategorie chování (3);
- porozumět způsobům chování živočichů v rozdílných podmínkách vnějšího světa (4);
- znát chování významných taxonů (5).
Osnova
 • Historie a vývoj etologie
 • Chování vrozené (klíčové podněty, instinktivní automatismy, obligatorní ch.)
 • Naučené ch. (učení, habituace, bludiště, vhled, napodobování,ch. s opožděnou reakcí, používání nástrojů)
 • Kategorie chování
 • Životní strategie
Literatura
 • VESELOVSKÝ, Zdeněk. Etologie : biologie chování zvířat. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 407 s. ISBN 9788020016218. info
 • FRANCK, Dierk. Etologie. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 323 s. ISBN 80-7066-878-4. info
 • LORENZ, Konrad. Základy etologie : srovnávací výzkum chování. 1. vyd. Praha: Academia, 1993. 254 s. ISBN 8020004777. info
 • GAISLER, Jiří. Úvod do etologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 148 s. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Požadavky k ukončení: kolokvium (sestává z písemného testu znalostí a následné diskuzní rozpravy).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/Bi2MP_ETOL