Bi2RC_1P1S Neživá příroda – praktické činnosti

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
6 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Základní orientace v chemii, matematice, fyzice a geografii na úrovni střední školy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolventi kurzu budou schopni poznávat základní horninotvorné minerály a horninové typy budující zemskou kůru. Na praktických příkladech budou demonstrovány základní postupy používané pří poznávání minerálů a klasifikaci hornin.
Osnova
 • Mineralogie 1. prvky symetrie a jejich nalezení na krystalových tvarech 2. krystalové soustavy a vztah morfologie a vnitřní stavby krystalů 3. praktické ukázky fyzikálních vlastností minerálů 4. optické vlastnosti minerálů a práce s polarizačním mikroskopem 5. praktické poznávání základních horninotvorných minerálů, procvičení postupů vedoucích k určení minerálů Petrologie 1. principy klasifikace a poznávání magmatických hornin 2. principy klasifikace a poznávání sedimentárních hornin 3. principy klasifikace a poznávání metamorfovaných hornin
Literatura
  doporučená literatura
 • Zimák,J., 1998: Mineralogie a petrografie, vyd. UP Olomouc (lze půjčit v knihovně PdF, vč. prezenčně ve studovně)
 • http://mineralogie.sci.muni.cz
 • HEJTMAN, Bohuslav. Petrografie [Hejtman, 1981]. 3. opr. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981. 261 s. info
 • SLAVÍK, František, Jiří NOVÁK a Jaroslsav KOKTA. Mineralogie [Slavík, 1974]. 5. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Academia, 1974. 486 s. info
  neurčeno
 • http://atlas.mineraly.sci.muni.cz
 • http://atlas.horniny.sci.muni.cz
 • FEJDI, Pavel. Všeobecná mineralógia :morfologická kryštalografia. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000. 178 s. ISBN 80-223-1391-2. info
Výukové metody
praktická cvičení, poznávání vzorků hornin a minerálů
Metody hodnocení
1. získání 60 % bodů ve třech testech 2. prokázání praktických znalostí při poznávání minerálů a hornin
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/Bi2RC_1P1S