Bi2RC_2P1P Biologie sinic, hub a řas

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0. blokově 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost sinic, řas, hub a houbových organismů na gymnaziální úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. zařazení sinic, řas, hub a houbových organismů a lišejníků do biologického systému
2. stavba stélky těchto organismů;
3. rozmnožování a životní cykly;
4. pekologie;
5. zástupci vhodní pro výuku na základní škole.
Výstupy z učení
Po ukončení tohoto předmětu bude mít student rozšířené znalosti o dalších zástupcích sinic, řas, hub a houbových organismů a lišejníků. Znalosti bude schopen aplikovat na ZŠ.
Osnova
 • 1.Rozdělení organismů, charakteristika prokaryot a eukaryot, sinice, řasy, houby a jim podobné organismy v systému organismů, jejich základních charakteristika, endosymbiotická teorie, vývojové vztahy.
 • 2.Charakteristika sinic. Zástupci stavba jejich stélky, rozmnožování, výskyt a význam.
 • 3.Řasy: systém, charakteristiky, stavby, výskyt, význam, zástupci.
 • 4.Houby a houbové organismy základní charakteristika a rozdělení. Zástupci stavba stélky, rozmnožování, výskyt a význam.
 • 5.Lišejníky základní charakteristika, stélka, rozmnožování, výskyt a význam.
 • 6.Výuka tématických celků sinice, řasy, houby a lišejníky na ZŠ, rozdělení v učebnicích pro ZŠ. Uchování materiálu a jeho demonstrace žákům.
Literatura
  povinná literatura
 • Kalina T. et Váňa J (2005): Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Karolinum, Praha
 • ROSYPAL, Stanislav. Nový přehled biologie. 1. vydání. Praha: Scientia, 2003. xxii, 797. ISBN 9788086960234. info
  doporučená literatura
 • Kalina T. (2001): Systém a vývoj sinic a řas. - Praha UK, [skriptum]
 • BELLINGER, Edward G. a D. C. SIGEE. Freshwater algae : identification, enumeration and use as bioindicators. Second edition. Chichester: Wiley-Blackwell, 2015. viii, 275. ISBN 9781118917169. info
 • The freshwater algal flora of the British Isles : an identification guide to freshwater and terrestrial algae. Edited by Alan Donaldson - Peter V. York - Chris F. Carter - Alan J. Brook - Bri. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. xvii, 878. ISBN 9780521193757. info
 • VÁŇA, Jiří. Systém a vývoj hub a houbových organismů. 2. vydání. Praha: Karolinum, 1998. 164 stran. ISBN 8071846031. info
Výukové metody
Forma výuky: Přednášky.
Metody výuky: Frontální výuka.
Metody hodnocení
Písemná zkouška formou testu - 30 otázek (minimálně 16 otázek musí být zodpovězeno dobře.
Informace učitele
Další literatura:
Rosypal S.et al. (1992): Fylogeneze, systém a biologie organismů. - SPN Praha. (Lze použít jen částečně)
Urban Z. et Kalina T. (1980): Systém a evoluce nižších rostlin. - SPN Praha. (Lze použít jen částečně)
Špaček J (1999): Hlenky, houby, řasy. - Masarykova univerzita, Brno. (Lze použít jen částečně)
Kremer B. P. et Muhle H. (1998): Lišejníky, mechorosty, kapraďorosty. - Ikar Praha
Peciar V. et al. (1984): Základy systému a evolúcie výtrusných rastlín. - SPN Bratislava.
www odkazy
http://www.sinicearasy.cz
http://www.sinice.cz
http://botany.natur.cuni.cz/algo/
http://www.butbn.cas.cz/ccala/ccala.htm
http://www.sci.muni.cz/botany/studium/nr-rasy.htm
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/Bi2RC_2P1P