Bi2RC_2P1S Biologie sinic, hub a řas - praktické činnosti

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/.5. laboratorní výuka blokově 6 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost sinic, řas, houbových organismů a hub na gymnaziální úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. základní zástupci hlavních systematických jednotek sinic, řas (sladkovodních i mořských), hub a houbových organismů a lišejníků;
2. určení a popis zejména zástupců z území České republiky;
3. znázornění zástupců;
4. rozpoznání hlavních znaků;
5. práce s determinační literaturou;
6. zisk a demonstrace organismů vhodných ve výuce na základní škole.
Výstupy z učení
- student používá správnou odbornou biologickou terminologii a je schopen vybrat pojmy a jevy odpovídající úrovni žáků ZŠ; - student vybírá a ve výuce využívá modelové organismy pro dokladování vybraných pojmů a jevů; - student pracuje s biologickým materiálem a zpracovává jej do podoby didaktických prostředků pro potřeby výuky na ZŠ
Osnova
 • 1.Zásady sběru a konzervace sinic, řas, hub a lišejníků. Základní určovací pomůcky. Práce s klíčem. Řasové sbírky. Trvalé preparáty. Příprava a pozorování vitálních preparátů. Hlavní zásady zhotovování protokolů, kresby, měřítko, popisy. Demonstrace taxonů nižších rostlin na základní škole.
 • 2.Sinice: Odd. Cyaonobacteria demonstrace zástupců hlavních řádů, jejich zakreslení, hlavní determinační znaky, výskyt, význam.
 • 3.Řasy: Odd. Euglenophyta, odd. Dinophyta, odd. Cryptophyta, odd. Heterokontophyta, odd. Rhodophyta, odd. Chlorophyta, odd. Charophyta demonstrace zástupců hlavních tříd a řádů, jejich zakreslení, hlavní determinační znaky, výskyt, význam.
 • Houby a houbové organismy: Odd. Mycetozoa pozorování aethalií u hlavních zástupců, odd. Zygomycota - pozorování a zakreslení vybraných zástupců, kultivace rodu Mucor, odd. Ascomycota - pozorování významných zástupců, odd. Basidiomycota, tř. Uredinomycetes - demonstrace rostlin napadených rzí a snětí - herbářové položky, životní cyklus rzi travní,tř. Ustilaginomycetes - prašná sněť, tř. Agaricomycetes - typy plodnic, příklady jednotlivých zástupců řádů, určování hub podle plodnic - suchý materiál.
 • 5.Pozorování a určování našich nejčastějších druhů lišejníků. Rozlišování lišejníků podle typu stélky. Příčný řez stélkou lišejníku.
Literatura
  povinná literatura
 • Hindák F. et al. (1978): Sladkovodné riasy. - SPN Bratislava
 • HINDÁK, František. Kľúč na určovanie výtrusných rastlín. I. diel, Riasy. 1. slov. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1975. 396 s. info
  doporučená literatura
 • The freshwater algal flora of the British Isles : an identification guide to freshwater and terrestrial algae. Edited by Alan Donaldson - Peter V. York - Chris F. Carter - Alan J. Brook - Bri. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. xvii, 878. ISBN 9780521193757. info
 • SVRČEK, Mirko. Klíč k určení bezcévných rostlin : sinice, řasy, hlenky, houby, lišejníky a mechorosty. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 579 s. info
Výukové metody
Forma výuky: Laboratorní cvičení. Výukové metody: pozorování zástupců sinic, řas a hub, jejich kresba a popis,práce s literaturou, vysvětlování, návody.
Metody hodnocení
Požadavky k udělení zápočtu:
- řádně vedené protokoly - předložené vyučujícímu ihned po ukončení cvičení
- řádná docházka do cvičení - je tolerována jedna neúčast na dvouhodinovém cvičení
- uspěšné zvládnutí praktické zkoušky ze získaných poznatků - 10 objektů k poznání (minimálně 7 dobře)
Informace učitele
Další determinační literatura (Literature):
Veselý et al. (1972): Přehled československých hub. - Academia Praha
Červenka M. et al. (1972): Klúč na určovanie výtrusných rastín II. diel. Slizovky a huby. - SPN Bratislava
Grunert H. a R. (1995): Houby. Knižní klub Praha.
Hagara L. Antonín V. et Baier J. (1999): Houby. - Aventinum, Praha, 416 s.
Keizer G. J. (1998): Encyklopedie hub. - Rebo Productions, Česlice, 2. vyd., 288 s.
Readers Digest Výběr (2003): Houby česká encyklopedie + kapesní atlas hub. - Readers Digest Výběr, Praha
Černohorský Z. et al. (1956): Klíč k určování lišejníků ČSR. I. díl. - Nakl. ČSAV, Praha
Jarkovský M. (1978): Lišejníkové látky a jejich identifikace. - Pedag. fak., Hradec Králové
Pišút I. et al. (1974): Kľúč na určovanie výtrusných rastlín. III. diel. - Slov. pedag. nakl., Bratislava
www odkazy
http://www.sinicearasy.cz
http://www.sinice.cz
http://botany.natur.cuni.cz/algo/
http://www.butbn.cas.cz/ccala/ccala.htm
http://www.sci.muni.cz/botany/studium/nr-rasy.htm
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/Bi2RC_2P1S