Bi2RC_2P2P Biologie bezobratlých

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
blokově 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Robert Vlk, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni: (1) porozumět a vysvětlit základní znalosti o modelových druzích bezobratlých živočichů; (2) spojit si získané znalosti o této části živočišné říše se znalostmi získanými v základech obecné zoologie; (3) pochopit význam bezobratlých živočichů v životě člověka; v budoucnu, už jako učitelé musejí být příkladem, který budou žáci následovat, tzn., že musejí (4) živočichy nejen poznat či určit, ale také (5) vysvětlit jejich nezastupitelné místo v biocenóze.
Vědní, činnostní a axiologický potenciál: důraz je kladen na znalost modelových druhů, se kterými se budoucí učitel a jeho žáci budou setkávat při zajišťování výuky přírodopisu na základní škole a v nižších ročnících gymnázia; student, budoucí učitel, musí být vybaven takovým množstvím znalostí a dovedností, které v praxi zajistí jeho prestiž a autoritu před žáky. Náplní přednášek je základní charakteristika, tj. morfologie a anatomie modelových druhů, jejich bionomie, zejména rozmnožování a vývoj (vývojové cykly), ekologie a rozšíření, týkající se vybraných zástupců základních taxonomických jednotek.
Osnova
 • 1. Říše Protozoa (dříve podříše Protozoa): kmeny Euglenozoa (krásnoočko zelené), Rhizopoda (měňavka velká), Ciliophora (trepka velká)
 • 2. Říše Animalia (dříve podříše Metazoa) - Diblastica: kmen Cnidaria (nezmar hnědý)
 • 3. Animalia Triblastica - Protostomia: kmen Platyhelminthes (ploštěnka potoční)
 • 4. Animalia Triblastica - Pseudocoelomata (dříve kmen Nemathelmintes): kmen Nematoda (škrkavka prasečí)
 • 5. Animalia Triblastica - Coelomata: kmen Mollusca: třídy Gastropoda (hlemýžď zahradní), Bivalvia (škeble rybničná), Cephalopoda (sépie obecná)
 • 6. Kmen Annelida: třída Clitellata (žížala obecná)
 • 7. Kmen Arthropoda: podkmen Chelicerata (křižák obecný)
 • 8. Podkmen Crustacea: třídy Branchiopoda (hrotnatka obecná), Maxillopoda (buchanka obecná), Malacostraca (blešivec potoční, rak říční)
 • 9. Podkmen Hexapoda - Ectognatha: Hemimetabola (šváb obecný)
 • 10. Podkmen Hexapoda - Ectognatha: Holometabola (včela medonosná)
 • 11. Animalia Triblastica - Deuterostomia: kmen Echinodermata (hvězdice, ježovka, sumýš)
Literatura
 • SEDLÁK, Edmund. Zoologie bezobratlých. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 336 s. ISBN 8021028920. info
 • ROSYPAL, Stanislav. Nový přehled biologie. 1. vydání. Praha: Scientia, 2003. xxii, 797. ISBN 9788086960234. info
 • Zoologie pro zemědělce a lesníky. Edited by Zdeněk Laštůvka. 1. vyd. Brno: Konvoj, 1996. 266 s. ISBN 8085615509. info
 • ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: Fin, 1995. 292 s. ISBN 8085572745. info
 • ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995. 292 s. ISBN 8085572745. info
 • FOX, R. S. & BARNES, R.D. (2004). Invertebrate zoology: a functional evolutionary approach. Edited by Edward E. Ruppert. 7th ed. Belmont, CA: Thomson-Brooks/Cole, 963 pp.
Výukové metody
Přednáška - zejména nákresy morfologie a schémata anatomie modelových bezobratlých živočichů formou vizuální prezentace doplněné o vysvětlující výklad přednášejícího.
Metody hodnocení
Úspěšné absolvování písemné formy zkoušky (test ABCD) předpokládá zvládnutí látky v rozsahu daném osnovou přednášky (nastudování z doporučené literatury) a zčásti i praktickým seznámením se s morfologií, anatomií aj. konkrétních zástupců (modelových druhů) příslušných skupin (kmenů apod.) na cvičení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/Bi2RC_2P2P