Bi2RC_2P3S Terénní cvičení (neživá příroda, botanika, zoologie)

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/1.5. terénní výuka, blokově 18 hodin. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (přednášející)
Mgr. Robert Vlk, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Smyslem cvičení je umožnit studentům integrovat poznatky z různých již absolvovaných biologických předmětů a ekologie konfrontací teorie s pozorováními prováděnými přímo v terénu; Dále je na magisterském stupni studia nutné umožnit studentům ověřit si možnosti případného využití práce v terénu pro potřeby výuky přírodopisu na ZŠ. Předpokladem k absolvování předmětu jsou znalosti z kurzů biologie, zejména botaniky a zoologie, ekologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni: - odborně pracovat v terénu, prozkoumat několik biotopů a popsat jejich biologickou složku; - interpretovat výsledky získané pomocí kombinace všech použitých metod sběru na všech studovaných biotopech; - předložit všechny takto získané údaje dobře zdokumentované v individuálních závěrečných zprávách; - poznat všechny (vyučujícími) vybrané významné zástupce vyšších rostlin a bezobratlých živočichů, případně hub; - integrovat poznatky z různých již absolvovaných biologických předmětů (zejm. botanika, zoologie a ekologie) konfrontací teorie s pozorováními prováděnými přímo v terénu.
Osnova
  • Komplexní cvičení v terénu probíhá formou týmové práce studentů ve 4 (3-5) skupinách pod odborným dohledem všech vyučujících; každá skupina se věnuje jednomu přidělenému biotopu (les, louka, pole, stojatá voda, tekoucí voda apod.) - na tomto biotopu si hned 1. den nainstaluje různé pasti apod., které denně kontroluje. Postupně ale každá skupina provede i průzkum na ostatních biotopech; vyhodnocení skutečností zjištěných kombinací všech použitých metod (zejména určování získaného materiálu pomocí atlasů) na všech biotopech (včetně 2 rezervací - rašelinišťě a původního lesního porostu - formou hromadné exkurze) bude provedeno v samostatné práci vypracované každým studentem v průběhu TC a odevzdané při jejím ukončení. 1. den: dopoledne zahájení terénního cvičení, ubytování, organizační schůzka; odpoledne zahájení práce na jednotlivých biotopech (pokládání pastí apod.), exkurze do okolí (případně i krátká exkurze na rašeliniště či do „pralesa“) s demonstrací významných vegetačních jednotek; večer determinace a preparace sebraného a naloveného materiálu. 2. den: dopoledne i odpoledne skupinová práce na jednotlivých určených biotopech (rotace); večer: determinace a preparace sebraného a naloveného materiálu. 3. den: dopoledne skupinová práce na jednotlivých určených biotopech (rotace); odpoledne exkurze na rašeliniště (nebo do „pralesa“); večer determinace a preparace sebraného a naloveného materiálu, práce na závěrečné zprávě. 4. den: dopoledne ukončení terénních prací (likvidace pastí apod.), dokončení závěrečných zpráv, obhajoba závěrečných zpráv, praktické poznávací zkoušky z botaniky a zoologie; odpoledne ukončení terénního cvičení, úklid, balení, nakládání materiálu a odjezd.
Literatura
  • BOHUŠ, Mirko. Velká kniha živočichů : hmyz, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci. Edited by Ladislav Korbel, Illustrated by Jindřich Krejča - Veronika Topercero. 4., upr. vyd. Bratislava: Príroda, 2009. 344 s. ISBN 9788007013339. info
  • Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin :. Edited by Jindřich Krejča. 3. vyd. Bratislava: Príroda, 2004. 384 s. ISBN 8007011897. info
Výukové metody
praktické činnosti v terénu
Metody hodnocení
individuální závěrečná zpráva
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/Bi2RC_2P3S