CH2BP_6P5L Laboratorní cvičení z biochemie

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Ptáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CH2BP_6P5L/01: St 16:00–17:50 laboratoř 89, P. Ptáček
Předpoklady
CH2BP_2P2L Lab. a přístroj. technika || CH2BP_3P3L Laboratorní technika
Teoretická znalost problematiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle laboratorního kursu jsou:
prakticky ověřit základní vlastnosti sloučenin vystupujících v biochemických procesech a metodické přístupy ve studiu a analytickém využití enzymů
praktické provedení a ověření kvalitativních a kvantitativních reakcí sacharidů, lipidů, aminokyselin, bílkovin, nukleových kyselin a enzymů
praktická a odborná prezentace vlastní laboratorní práce a výsledků
Osnova
 • Kvalitativní reakce sacharidů
 • Chromatografie sacharidů na tenké vrstvě
 • Preparace a identifikace lipidů z vaječného žloutku
 • Důkaz a chromatografické dělení listových barviv
 • Charakteristické reakce aminokyselin a bílkovin
 • Důkaz aminokyselin a peptidů
 • Papírová chromatografie aminokyselin
 • Izolace bílkovin
 • Izolace a vlastnosti nukleových kyselin
 • Teplotní závislost enzymové reakce
 • Důkaz bílkovin
 • Substrátová specifita enzymu
 • Stanovení aktivity enzymu
 • Kinetika enzymové reakce
Literatura
 • ŠIBOR, Jiří a Hana CÍDLOVÁ. Praktická cvičení z biochemie a bioorganické chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 49 s. ISBN 80-210-3883-7. info
Výukové metody
Typ výuky: laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Požadavky: absolvování cvičení
vypracování protokolů z absolvovaných cvičení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/CH2BP_6P5L