CJ2MP_LLKT Literární kritika a textologie

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. David Kroča, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu je student schopen: osvojit si pojmový aparát, metody a pravidla literární kritiky a textologie. Studenti vypracují vlastní cvičnou recenzi a metodou kritického čtení hodnotí recenze v denním a odborném tisku. Student je schopen analyzovat a interpretovat literární text ve výsledném tvaru recenze a literárněkritické studie.
Výstupy z učení
Na konci kurzu je student schopen: osvojit si pojmový aparát, metody a pravidla literární kritiky a textologie. Studenti vypracují vlastní cvičnou recenzi a metodou kritického čtení hodnotí recenze v denním a odborném tisku. Student je schopen analyzovat a interpretovat literární text ve výsledném tvaru recenze a literárněkritické studie.
Osnova
  • 1. Organizace a podmínky studia. Představení odborné literatury. 2. Co je kritika, co není a k čemu je na světě. Žánry a formy literární kritiky. 3. Recenze. Typy recenzí. Příklady recenzí přijatelných a nepřijatelných z formálního hlediska. 4. Typologie kritického přístupu k textu. 5. Analýza vybrané recenze z odborného časopisu. 6. Analýza vybraných recenzí z denního a odborného tisku (komparace různých ohlasů na stejnou knihu). 7. Komentáře k vývoji literární kritiky v 19. století (ukázky). 8. Česká literární kritika ve 20. století (klíčové momenty). 9. Úvod do textologie: vztahy mezi textovými prameny. 10. Úvod do textologie: kritické vydání textu. 11. Úprava textu k vydání jako konečná fáze editorovy práce. 12. Vyhodnocení seminární práce: tzv. cvičných recenzí.
Literatura
  • Editor a text : úvod do praktické textologie. Edited by Jiří Flaišman - Michal Kosák - Rudolf Havel - Břetislav Štorek. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2006. 182 s. ISBN 8071856533. info
  • HAMAN, Aleš. Nástin dějin české literární kritiky. 1. vyd. Jinočany: H & H, 2000. 131 s. ISBN 8086022633. info
  • GALÍK, Josef. Panorama české literatury :(literární dějiny od počátků do současnosti). Edited by Lubomír Machala - Eduard Petrů. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1994. 547 s. ISBN 80-85839-04-0. info
  • VAŠÁK, Pavel. Textologie :teorie a ediční praxe. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1993. 235 s. ISBN 80-7066-638-2. info
  • Čítanka české literární kritiky. Edited by František Buriánek. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1974. 435 s. info
  • ČERNÝ, Václav. Co je kritika, co není a k čemu je na světě. Vyd. 1. V Brně: Blok, 1968. 81 s. info
  • NOVÁK, Arne. Kritika literární : metody a směry, zásady a prakse. 2. vyd. Praha: F. Topič, 1925. info
Výukové metody
Seminární cvičení, domácí úkoly, textová analýza. Seminář spojený s analýzami textů a s následnou diskusí o odborných tématech kurzu.
Metody hodnocení
Podmínkou k udělení zápočtu je zodpovědná příprava na semináře a úspěšné zvládnutí tzv. cvičné recenze (včetně jejího odevzdání v řádném termínu). Studenti prokazují znalost žánrů a forem literární kritiky a dovednost napsat recenzi na úrovni kulturní rubriky celostátního deníku.
Informace učitele
Další doporučená literatura a termín odevzdání cvičné recenze: viz úvodní seminář příslušného semestru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/CJ2MP_LLKT