CJ2MP_LMPR Meziválečná próza

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je formou průhledů prohloubit znalosti studentů z problematiky české literatury 1. poloviny 20. století. Chce formou vybraných kapitol ukázat ranou tvorbu významných osobností meziválečné prózy, zejména těch, jejichž literární začátky jsou spojeny s expresionismem.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni identifikovat a analyzovat styl výrazných osobností literárního procesu v daném období. Studenti dále budou rozvíjet všechny svoje literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem.Studenti budou schopni objasnit vývoj literárních směrů a proudů v daném období české literatury. Budou schopni identifikovat a analyzovat styl výrazných literárních osobností daného období. Budou schopni interpretovat literární díla a obhájit a podpořit své názory literárně vědnými znalostmi.
Osnova
  • Charakteristika období: 1. Literatura ve znamení expresionismu. Základní východiska, přístup ke skutečnosti, expresionistické chápání světa. Základní rysy expresionistických poetik. Evropský literární a výtvarný kontext, český bezprogramový a programový expresionismus, jeho předtavitelé. Předchůdci (bezprogramová část): 2. Jakub Deml 3. Richard Weiner 4. Ladislav Klíma, Josef Váchal 5. Literární skupina (programová část: Čestmír Jeřábek, Lev Blatný, Jaroslav Hůlka - Ozvěny expesionistického hnutí ve tvorbě autorů 20. let: 6. Vladislav Vančura, Marie Pujmanová, Jaroslav Durych 7. Josef Čapek, Karel Čapek 8. Jan Weiss 9. Egon Hostovský, Josef Kocourek
Literatura
  • FIALOVÁ-FÜRSTOVÁ, Ingeborg. Expresionismus :několik kapitol o německém, rakouském a pražském německém literárním expresionismu. V Olomouci: Votobia, 2000. 366 s. ISBN 80-7198-456-6. info
  • CHALUPECKÝ, Jindřich. Expresionisté :Richard Weiner, Jakub Deml, Ladislav Klíma, podivný Hašek. [Praha]: Torst, 1992. 200 s. ISBN 80-85639-00-9. info
  • MÍČKO, Miroslav. Expresionismus. Praha: Obelisk, 1969. info
  • Haló, je tady vichr - vichřice! : expresionismus. Edited by Ludvík Kundera. Praha: Československý spisovatel, 1969. 138 s. : i. info
Výukové metody
Studenti si budou osvojovat znalost literárních směrů a proudů v daném období české literatury. Budou schopni identifikovat a analyzovat styl výrazných osobností literárního procesu v daném období. Studenti dále budou rozvíjet všechny svoje literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem. Budou přitom tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Podmínky udělení zápočtu: - příprava na seminář podle zadaných úkolů, např. rozbory a interpretace textů, (pokud byla zadána společná písemná příprava pak její odevzdání), - hojná aktivní účast ( 80% ), - přednesení dvou referátů (cca 10 min.), - odevzdání vyhovující seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Student si volí minimálně jeden předmět z povinně volitelných předmětů nabízených KČJL. Výuka předmětu bude realizována při minimálním počtu 10 zapsaných studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/CJ2MP_LMPR