CJ2MP_LSVE Světová literatura 20. století

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je nastínit základní tendence ve světové literatuře první poloviny 20. století. Studenti si budou osvojovat znalosti literárních směrů a proudů v daném období světové literatury a také specifičnost jejich poetik.
Výstupy z učení
Studenti budou znát základní vývojové etapy světové literatury, ale budou také schopni identifikovat a analyzovat základní žánry světové literatury.
Osnova
 • 1. Obecná problematika světové literatury. 2. Nástin velkých evropských literatur - poezie. 3. Nástin velkých evropských literatur - próza. 4. Hlavní literární směry.
Literatura
  povinná literatura
 • POSPÍŠIL, Ivo a Simoneta DEMBICKÁ. Světové literatury 20. století v kostce: americká, britská, francouzská, italská, Latinské Ameriky, německá, ruská, španělská. 1. vyd. Praha: Libri, 1999, 239 s. ISBN 808598380x.
  doporučená literatura
 • Macura, Vladimír (ed.). Slovník světových literárních děl. A-Ž. I, II. Praha: Odeon, 1989.
 • ZEMAN, Milan. Slovník světové literatury: autoři a díla, směry. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1993, 188 s. ISBN 807168080x.
 • BROŽ, František. Česká a světová literatura v datech. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 414 s. ISBN 8072940627. info
 • NEZKUSIL, Vladimír. Česká a světová literatura 1900-1945 pro 3. ročník středních škol. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1999. 167 s. ISBN 8071686611. info
  neurčeno
 • Světová literatura 1910-1945 pro 3. ročník SŠ : četbou a interpretací. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1994. 125 s. ISBN 80-7168-125-3. info
Výukové metody
Studenti si seminární formou (rozbory a interpretacemi vybraných děl) budou osvojovat znalosti literárních směrů, proudů a tendencí v daném období světové literatury. Budou vedeni k tomu, aby zvládli identifikovat a analyzovat styl výrazných osobnostísvětové poezie a prózy v daném období. Studenti dále budou rozvíjet všechny svoje literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem. Budou přitom tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní práce na hodině (rozbory, interpretace, zapojení se do diskuse) a také hojná účast (tolerance maximálně dvou absencí).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Student si volí minimálně jeden předmět z povinně volitelných předmětů nabízených KČJL. Výuka předmětu bude realizována při minimálním počtu osmi zapsaných studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/CJ2MP_LSVE