CJV_ROM2 Romský jazyk 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Leona Bikárová (cvičící)
Mgr. František Trapl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJV_ROM2/01: Čt 18:00–19:50 kancelář vyučujícího, L. Bikárová
Předpoklady
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním znalostem o romském jazyku, romské literatuře, historii Romů a tradičních řemeslech. Na základě nabytých znalostí bude schopen si osvojit základy romského jazyka a aplikovat je v praxi, např. při doučování romských rodin či při asistenci na základních školách.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním znalostem o romském jazyku, romské literatuře, historii Romů a tradičních řemeslech. Na základě nabytých znalostí bude schopen si osvojit základy romského jazyka a aplikovat je v praxi, např. při doučování romských rodin či při asistenci na základních školách.
Osnova
  • Romský jazyk, historie Romů, romské pohádky, romská literatura, romští spisovatelé, romský film, Muzeum romské kultury, DROM, romské tradiční řemesla.
Literatura
  • KAMIŠ, Karel. Čeština a romština v českých zemích :překonávání komunikačních bariér v multietnické společnosti. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 1999. 137 s. ISBN 80-7044-251-4. info
  • LACKOVÁ, Elena. Romane paramisa : Romské pohádky (Souběž.). Translated by Marián Balog, Edited by Jaroslav Balvín. Vyd. 1. Praha: RADIX, 1999. 134 s. : i. ISBN 80-86031-25-X. info
  • HÜBSCHMANNOVÁ, Milena. Romské pohádky. 2. vyd., ve Fortuně 1. Praha: Fortuna, 1999. 310 s. ISBN 8080716581. info
  • ŠEBKOVÁ, Hana, Anna ŽIGOVÁ a Milena HÜBSCHMANNOVÁ. Romsko-český a česko-romský kapesní slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. ISBN 8004217680. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Zápočtový test z romského jazyka.
Další komentáře
Studijní materiály
Kurz je otevřen VŠEM studentům MU.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/CJV_ROM2