CJp202 Literární kritika a textologie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
PhDr. David Kroča, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. David Kroča, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu je student schopen: osvojit si pojmový aparát, metody a pravidla literární kritiky a textologie. Studenti vypracují vlastní cvičnou recenzi a metodou kritického čtení hodnotí recenze v denním a odborném tisku. Student je schopen analyzovat a interpretovat literární text ve výsledném tvaru recenze a literárněkritické studie.
Výstupy z učení
Na konci kurzu je student schopen: osvojit si pojmový aparát, metody a pravidla literární kritiky a textologie. Studenti vypracují vlastní cvičnou recenzi a metodou kritického čtení hodnotí recenze v denním a odborném tisku. Student je schopen analyzovat a interpretovat literární text ve výsledném tvaru recenze a literárněkritické studie.
Osnova
  • 1. Organizace a podmínky studia. Představení odborné literatury. 2. Co je kritika, co není a k čemu je na světě. Žánry a formy literární kritiky. 3. Recenze. Typy recenzí. Příklady recenzí přijatelných a nepřijatelných z formálního hlediska. 4. Typologie kritického přístupu k textu. 5. Analýza vybrané recenze z odborného časopisu. 6. Analýza vybraných recenzí z denního a odborného tisku (komparace různých ohlasů na stejnou knihu). 7. Komentáře k vývoji literární kritiky v 19. století (ukázky). 8. Česká literární kritika ve 20. století (klíčové momenty). 9. Úvod do textologie: vztahy mezi textovými prameny. 10. Úvod do textologie: kritické vydání textu. 11. Úprava textu k vydání jako konečná fáze editorovy práce. 12. Vyhodnocení seminární práce: tzv. cvičných recenzí.
Literatura
  • Editor a text : úvod do praktické textologie. Edited by Jiří Flaišman - Michal Kosák - Rudolf Havel - Břetislav Štorek. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2006. 182 s. ISBN 8071856533. info
  • HAMAN, Aleš. Nástin dějin české literární kritiky. 1. vyd. Jinočany: H & H, 2000. 131 s. ISBN 8086022633. info
  • GALÍK, Josef. Panorama české literatury :(literární dějiny od počátků do současnosti). Edited by Lubomír Machala - Eduard Petrů. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1994. 547 s. ISBN 80-85839-04-0. info
  • VAŠÁK, Pavel. Textologie :teorie a ediční praxe. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1993. 235 s. ISBN 80-7066-638-2. info
  • FRYE, Northrop. Anatomy of criticism. London: Penguin Books, 1990. 383 s. ISBN 0-14-012480-2. info
  • Čítanka české literární kritiky. Edited by František Buriánek. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1974. 435 s. info
  • ČERNÝ, Václav. Co je kritika, co není a k čemu je na světě. Vyd. 1. V Brně: Blok, 1968. 81 s. info
  • NOVÁK, Arne. Kritika literární : metody a směry, zásady a prakse. 2. vyd. Praha: F. Topič, 1925. info
Výukové metody
Seminární cvičení, domácí úkoly, textová analýza. Seminář spojený s analýzami textů a s následnou diskusí o odborných tématech kurzu.
Metody hodnocení
Podmínkou k udělení zápočtu je zodpovědná příprava na semináře a úspěšné zvládnutí tzv. cvičné recenze (včetně jejího odevzdání v řádném termínu). Studenti prokazují znalost žánrů a forem literární kritiky a dovednost napsat recenzi na úrovni kulturní rubriky celostátního deníku.
Informace učitele
Další doporučená literatura a termín odevzdání cvičné recenze: viz úvodní seminář příslušného semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.