CJp501 Jazykovědná exkurze

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1 den. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem exkurze je praktické provádění nářečního výzkumu v lokalitě s dochovaným teritoriálním dialektem.
- Student si ověří znalosti získané na teoretických přednáškách a seminářích v příslušné nářeční lokalitě;
- Student získá schopnost pořizovat jednoduché zápisy dialektu;
- Student si ověří metodu řízené konverzace a její využití při nářečním výzkumu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu si student osvojí metody nářečního výzkumu a prověří si je při terénní práci ve zvolené lokalitě. Může je využít při výkladu látky o nářečích.
Osnova
 • 1. Studenti se seznámí s lokální realizací mluveného jazyka, zejména s vývojovými tendencemi dialektu (zvl. v mluvě mladé generace).
 • 2. Naučí se pořizovat jednoduché zápisy dialektu.
 • 3. Prověří si schopnost provést nářeční výzkum přímou metodou řízené konverzace.
 • 4. Při analýze zápisů se studenti v semináři naučí spojovat nářeční jevy s historickými i současnými vývojovými procesy češtiny.
Literatura
 • BALHAR, Jan a Pavel JANČÁK. Český jazykový atlas. Vyd. 1. Praha: Academia, 1997. 507 s. ISBN 8020000135. info
 • BALHAR, Jan a Pavel JANČÁK. Český jazykový atlas. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 427 s. ISBN 8020000143. info
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro jazyk. České nářeční texty. Edited by Arnošt Lamprecht - Věra Michálková. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 425 s. info
 • BĚLIČ, Jaromír. Nástin české dialektologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 463 s. + 4. info
 • KELLNER, Adolf. Úvod do dialektologie. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1954. 113 s. info
Výukové metody
- Přímá metoda řízené konverzace;
- heuristika: pořizování zvukových záznamů, transkribce;
- analýza mluveného projevu;
- excerpce jazykových jevů typických pro dialekt.
Metody hodnocení
Typ výuky: exkurze
Ukončení: zápočet
Předpokladem pro získání zápočtu z exkurze je osobní účast a předání písemné zprávy o provedení výzkumu na základě požadavků vyučujícího.
Hodnocena je věcná správnost i jazyková a stylizační stránka textu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/CJp501