CJp514 Dialektologie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získání znalostí o nářečním rozrůznění českého jazyka, seznámení s úkoly současné české dialektologie a s metodami dialektologické práce, prověření znalostí při terénním výzkumu.
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu bude mít student přehled o nářeční stratifikaci českého jazyka, získá znalosti o jazykovém zeměpisu, o metodách a cílech Českého jazykového atlasu, bude umět pracovat s nářečním materiálem.
Osnova
 • 1. Vymezení základních pojmů (stratifikace národního jazyka, teritoriální dialekt, interdialekt, běžná mluva, vlnová teorie, jazykový zeměpis, izoglosa) 2. Seznámení s nářečním rozrůzněním českého jazyka 3. Rozpoznání charakteristických znaků jednotlivých dialektů a jejich diachronní výklad 4. Vývojové tendence běžné mluvy 5. Tradice a současné úkoly české dialektologie, základní metody dialektologické práce 6. Seznámení s Českým jazykovým atlasem 7. Prověření získaných znalostí při zpracování výsledků vlastního terénního výzkumu
Literatura
  povinná literatura
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 1092 stran. ISBN 9788074224812. info
 • BĚLIČ, Jaromír. Nástin české dialektologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 463 s. + 4. info
  doporučená literatura
 • BALHAR, Jan. Český jazykový atlas. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 579 s. ISBN 9788020019677. info
 • BALHAR, Jan. Český jazykový atlas. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 680 s. ISBN 8020013393. info
 • BALHAR, Jan a Pavel JANČÁK. Český jazykový atlas. Vyd. 1. Praha: Academia, 1997. 507 s. ISBN 8020000135. info
 • BALHAR, Jan a Pavel JANČÁK. Český jazykový atlas. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 427 s. ISBN 8020000143. info
 • České nářeční texty. Edited by Arnošt Lamprecht, Edited by Věra Michálková. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 425 s. info
 • Československá vlastivěda. Díl III, Jazyk. Praha: Sfinx, Bohumil Janda, 1934. 627 s., ob. info
 • BARTOŠ, František. Dialektický slovník moravský : Dialektologický slovník moravský (Přid.). V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1906. info
Výukové metody
Přednáška a praktická cvičení (poslech a analýza nářečních textů)
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je aktivita v hodinách a plnění drobných průběžných úkolů vztahujících se k jednotlivým probíraným tématům.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.