CJp516 Průvodce dějinami české literatury

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJp516/01: Čt 14:00–15:50 učebna 7, M. Chocholatý
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je také umožnit posluchačům dobrou orientaci v spektru dostupné sekundární literatury, zejména pak v oblasti nových poznatků o daném tématu. Studenti si budou prohlubovat znalost literárních směrů a proudů ve vývoji české literatury a také základní znaky jejich poetik.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni objasnit vývoj literárních směrů a proudů v daném období české literatury. Budou schopni identifikovat a analyzovat styl výrazných literárních osobností daného období. Budou schopni interpretovat literární díla a obhájit a podpořit své názory literárně vědnými znalostmi. Předmět studentům nabízí možnost prohloubení a systematizace znalostí z dějin české literatury. Formou vybraných kapitol rozšiřuje (a také systematizuje) dosavadní poznatky o významných událostech v domácím literárním životě v 19. a 20. století.
Osnova
  • Vybrané kapitoly z dějin české literatury 19. a 20. století.
Literatura
  • GALÍK, Josef, Erik GILK, Petr HORA, Jana KOLÁŘOVÁ, Petr KOMENDA, Radek MALÝ, Eduard PETRŮ, Martin PODIVÍNSKÝ, Jan SCHNEIDER, Jiří SKALIČKA a Alena ŠTĚRBOVÁ. Panorama české literatury. Edited by Lubomír Machala. Vydání první. Praha: Knižní klub, 2015. 607 stran. ISBN 9788024248189. info
  • Dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Pavel Janoušek - Petr Čornej - Alena Fialová - Pavel Janáček - Mi. Vydání první. Praha: Academia, 2008. 977 stran. ISBN 9788020016317. info
  • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 8071063088. info
  • Dějiny české literatury. Edited by Jan Mukařovský. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 714 s. ISBN 8085865483. info
  • BRABEC, Jiří. Dějiny české literatury. 3, Literatura druhé poloviny devatenáctného století. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. 631 s. info
  • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Dějiny české literatury. 2, Literatura národního obrození. Edited by Felix Vodička, Edited by Karel Dvořák. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 684 s. info
  • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Dějiny české literatury. 1, Starší česká literatura. Edited by Josef Hrabák. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 531 s. info
Výukové metody
Studenti si formou přednášek (výklad, diskuze) budou prohlubovat a systematizovat znalost literárních směrů a proudů v daném období české literatury a také specifičnost jejich poetik. Studenti dále budou rozvíjet všechny svoje literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem. Budou přitom tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Důraz bude kladen na studentovu práci v hodině, na jeho schopnosti dílo zhodnotit, srovnat v kontextu současné domácí i světové tvorby a formulačně přesně i odborně umět své argumenty obhájit.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/CJp516