FC0004 Závěrečná práce DPS

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/2.1. 25 hodin. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Úspěšné ukončení 1. a 2. semestru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: dokončit a odevzdat závěrečnou práci.
Výstupy z učení
Absolvováním semináře student získá základní vědomosti, dovednosti a návyky pro psaní a obhajobu závěrečné práce.
Osnova
  • 1. Orientační osnova práce. 2. Výběr literatury k dané problematice. 3. Hypotézy nebo výzkumné otázky. 4. Zpracování a vyhodnocení podkladů. 5. Vypracování teoretické části práce. 6. Navázání kontaktu vedoucím práce. 7. Zpracování práce.
Literatura
Výukové metody
Odevzdání a zhodnocení závěrečné práce
Metody hodnocení
vypracování projektu práce, průběžná konzultace projektu práce, zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.