FC0800 Digitální technologie

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/1. 4 hodiny. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC0800/Kombi01: So 20. 3. 9:00–12:50 učebna 6, J. Válek
FC0800/Prez01: Čt 14:00–14:50 laboratoř 84, J. Válek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/16, pouze zareg.: 0/16
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vzdělávacími cíli předmětu jsou základní vědomosti o digitálních technologiích a multimediálních studijních oporách zařaditelných do výuky, dále pak základní dovednosti aplikace digitální technologií ve výuce a tvorba multimediálních studijních opor.
Vědomosti: digitální imigranti a nativci; sociální sítě; interaktivní tabule; data mining
Dovednosti: vytvářet multimediální studijní opory; vhodně zvolit digitální techniku pro daný předmět; orientovat se v nabídce on-line aplikací zařaditelných do vzdělávacího procesu
Postoje: osvojit si hodnoty objektivity a významu pedagogické práce
Výstupy: Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- určit vhodnost a způsob nasazení technologií do výuky
- vytvořit studijní opory s použitím vlastní techniky a běžně dostupných programů
- aplikovat získané vědomosti ve výuce
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- určit vhodnost a způsob nasazení multimediálních studijních opor do výuky
- vytvořit multimediální opory s použitím vlastní techniky a běžně dostupných programů
- aplikovat získané vědomosti ve výuce
Osnova
 • Sylabus přednášek (po týdnech či blocích):
 • Digitální imigranti a nativci
 • Sociální sítě ve výuce
 • Interaktivní tabule
 • Smartphony a tablety ve výuce
 • Výukové aplikace pro Android, WP, a iOS
 • Výuka pomocí smatphone a tabletů pro tělesně a mentálně znevýhodněné
 • Družicové systémy navigace
 • 3D tisk
 • Datová analytika (Data mining)
 • Robotika & umělá inteligence
 • Wearables & internet věcí
 • Personalizace obsahu na webu a při vyhledávání
Literatura
 • KONUPČÍK, Pavel. Didaktické technologie pro pedagogické pracovníky. Brno: Nakladatelství CERM, Brno, 2002. 101 s. info
 • STOJAN, Mojmír. Cvičení z didaktické technologie pro 1. st. ZŠ. Interní vydání pro KDT. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1996. 64 s. info
Výukové metody
Výklad, přednáška, rozhovor, diskuse, teoretická výuka kombinovaná s praktickými příklady, práce v laboratoři.
Metody hodnocení
Prezenční studium:
Seminář/cvičení je hodnocen z průběžných úkolů. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
V semináři/cvičení jsou povoleny 2 absence.
Student vytvoří prezentaci na 10 minut (cca 8 slidů) odprezentuje ji před ostatními studenty a současně ji odevzdá do Odevzdávárny IS MU. K tomu přiloží soubor s podklady a základními informacemi, které použil při prezentování jako vodítko (soubor nemusí být strukturován)
Kolokvium: Student vede diskusi s ostatními studenty na zvolené téma prezentace, prokazuje orientaci v problému.

Kombinované studium:
Studenti odevzdávají průběžné úkoly. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
Student vytvoří semestrální práci v rozsahu právě 10 stran včetně obrázků a všech vložených dat. Danému problému se věnuje z hlediska technického, jaké má výhody a nevýhody, co to přináší do života člověka. Jaké jsou nástrahy používání vybrané techniky. Také se věnuje didaktické aplikaci na vybraného tématu některé hodiny kterou si zvolí sám.
Výuka může probíhat bezkontaktně
Kolokvium: Student vede diskusi s ostatními studenty na zvolené téma prezentace, prokazuje orientaci v problému.

CŽV studium:
Studenti odevzdávají průběžné úkoly. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
Student vytvoří semestrální práci v rozsahu právě 10 stran včetně obrázků a všech vložených dat. Danému problému se věnuje z hlediska technického, jaké má výhody a nevýhody, co to přináší do života člověka. Jaké jsou nástrahy používání vybrané techniky. Také se věnuje didaktické aplikaci na vybraného tématu některé hodiny kterou si zvolí sám.
Výuka může probíhat bezkontaktně
Kolokvium: Student vede diskusi s ostatními studenty na zvolené téma prezentace, prokazuje orientaci v problému.
Informace učitele
http://upv.ped.muni.cz/
Další návrhy na témata prezentací:
Špiclování
Bitcoin a jiné virtuální měny
Jednoduchost
Datová analytika (Data mining)
Drony
3D tisk
Robotika & umělá inteligence
E-learning
M-learning a MOOC (Massive Open Online Course)
Wearables & internet věcí
Nová internetová bublina
Personalizace obsahu na webu a při vyhledávání
Konference zaměřené na digitální technologie ve světě, co na nich lze očekávat za produkty
3D realita a mobilní zařízení (VR, AR)
Mobilní platby (podmínky, klady, zápory)
Využívání mobilních digitálních technologií
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/FC0800