FC2006 Školní pokusy z fyziky 2

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/2. 8 hodin. 1 kr. (plus 1 za k). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Novák, Ph.D. (přednášející), doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (zástupce)
Garance
Mgr. Petr Novák, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC2006/Kombi01: Pá 17. 2. 8:00–9:50 laboratoř 80, Pá 24. 2. 10:00–11:50 laboratoř 80, Pá 17. 3. 13:00–14:50 laboratoř 80, Pá 24. 3. 8:00–9:50 laboratoř 80, P. Novák
FC2006/Prez01: St 16:00–17:50 laboratoř 80, P. Novák
Předpoklady
FC2003 Školní pokusy z fyziky 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem je, aby studenti získali praktické dovednosti při provádění experimentů.
Po absolvování kurzu budou studenti schopni samostatně provádět experimenty vhodné pro výuku fyziky.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:  dodržovat pravidla bezpečnosti při provádění experimentů  realizovat správně fyzikální experiment z hlediska technického provedení  aplikovat vhodný fyzikální experiment na daný tematický celek.
Osnova
 • Kmity, vlny, akustika.
 • Elektrostatika. Magnetické vlastnosti látek.
 • Vedení elektrického proudu v kovech.
 • Optika a astronomie.
 • Magnetické pole elektrického proudu.
 • Elektromagnetická indukce. Střídavý proud.
 • Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech.
Literatura
  povinná literatura
 • Matoušek, Josef. Speciální praktikum. Školní pokusy z fyziky. UJEP Brno, 1989
  neurčeno
 • KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK. Fyzika pro 6. ročník základní školy. 2. vyd. Praha: Prometheus, 2002. 162 s. ISBN 9788071962465. info
 • KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK. Fyzika pro 7. ročník základní školy. 2. upr. vyd. Praha: Prometheus, 2003. 199 s. ISBN 9788071962656. info
 • KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK. Fyzika pro 8. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1999. 223 s. ISBN 80-7196-149-3. info
 • BOHUNĚK, Jiří, Růžena KOLÁŘOVÁ a Ivan ŠTOLL. Fyzika pro 9. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1996. 157 s., [1. ISBN 80-7196-032-2. info
Výukové metody
Praktická příprava, laboratorní cvičení, samostatná a skupinová práce.
Metody hodnocení
6 protokolů, kolokvium.
Informace učitele
Výuka předmětu probíhá na ZŠ Kamínky, Kamínky 368/5, 634 00 Brno - Nový Lískovec
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka předmětu probíhá na ZŠ Kamínky, Kamínky 368/5, 634 00 Brno - Nový Lískovec.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/FC2006