FC3001 Úvod do studia chemie a přírodních věd

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jana Horská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- rychle se orientovat v periodické tabulce chemických prvků,
- orientovat se v problematice složení atomů a molekul,
- na základě názvu anorganické sloučeniny vytvořit její chemický vzorec,
- na základě chemického vzorce anorganické sloučeniny vytvořit její název,
- provádět nejzákladnější chemické výpočty.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- rychle se orientovat v periodické tabulce chemických prvků,
- orientovat se v problematice složení atomů a molekul,
- na základě názvu anorganické sloučeniny vytvořit její chemický vzorec,
- na základě chemického vzorce anorganické sloučeniny vytvořit její název,
- provádět nejzákladnější chemické výpočty.
Osnova
 • 1. Značky a názvy prvků, poloha prvků v tabulce, názvy skupin prvků.
 • 2. Oxidační číslo, názvoslovná zakončení, názvoslovné předpony.
 • 3. Složení atomů, zápis rovnic jaderných reakcí.
 • 4. Typy chemických vzorců. Elektronové strukturní vzorce.
 • 5. Názvy iontů.
 • 6. Názvy binárních sloučenin. Názvy víceprvkových sloučenin.
 • 7. Stavba a názvosloví koordinačních sloučenin.
 • 8. Relativní atomová a relativní molekulová hmotnost, látkové množství.
 • 9. Stechiometrický vzorec a výpočty podle něj. Základní výpočty podle chemických rovnic.
 • 10. Koncentrace roztoků.
 • 11. Směšování roztoků.
 • 12. Koncentrace roztoků a chemické reakce.
Literatura
  povinná literatura
 • CÍDLOVÁ, Hana a Emilie MUSILOVÁ. Chemické názvosloví anorganických sloučenin. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
 • MEZNÍK, Lubomír, Jiří TOUŽÍN a Antonín RŮŽIČKA. Problémy a příklady z obecné chemie : názvosloví anorganických sloučenin. 6. upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 236 s. ISBN 8021013893. info
  doporučená literatura
 • CÍDLOVÁ, H., Z. MOKRÁ, B. VALOVÁ. Obecná chemie. Dostupné pro studenty předmětu prostřednictvím IS MU. Nyní ve zpracování pro Elportál MU.
 • KLIMEŠOVÁ, Věra a Karel PALÁT. Základy obecné chemie pro farmaceuty. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2001. 164 s. ISBN 8024603934. info
 • MUSILOVÁ, Emilie a Hana CÍDLOVÁ. Chemické názvosloví anorganických sloučenin. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 157 stran. ISBN 8021023929. info
 • KLIKORKA, Jiří, Bohumil HÁJEK a Jiří VOTINSKÝ. Obecná a anorganická chemie [Klikorka, 1989] a. 2. nezměn. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 592 s. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Zkouška: průběžně během semestru budou psány 2 dílčí testy z názvosloví (rozsah po 15 minutách) a 2 dílčí testy z výpočtů (rozsah po 15 minutách).
Na konci semestru student (na základě vlastního rozhodnutí) buď:
a) obdrží známku na základě výsledků dílčích testů
b) řeší souhrnný test z názvosloví a z výpočtů (rozsah celkem 60 minut).
Známka bude přidělena podle procent bodů v hůře zvládnuté části:
50-59,5 % - E
60-69,5 % - D
70-79,5 % - C
80-89,5 % - B
90-100 % - A
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.