FC3007 Laboratorní technika

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/2. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Irena Plucková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Irena Plucková, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Předpoklady
fc3001 Úvod do studia chemie a přírodních věd
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu: Student: osvojí si základních bezpečnostní předpisy a pravidla práce v chemické laboratoři;
osvojí si základní praktické dovednosti při práci v chemické laboratoři;
správně provádí základní laboratorní operace a zvládá vybrané pracovní postupy;
správně vypracuje protokol a zápis o provádění chemického laboratorního pokusu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu: pracovat podle bezpečnostních předpisů a pravidel práce v chemické laboratoři;
samostatně pracovat v chemické laboratoři;
správně provádět základní laboratorní operace a zvládat vybrané pracovní postupy;
správně vypracovat protokol a zápis o provádění chemického laboratorního pokusu.
Osnova
  • Sylabus: 1. Laboratorní řád. 2. Zásady bezpečné práce v chemické laboratoři. 3. Protipožární směrnice. 4. První pomoc v laboratoři. 5. Laboratorní sklo a pomůcky. 6. Chemikálie, jejich klasifikace a práce s bezpečnostními listy. 7. Základní činnosti v chemické laboratoři. 8. Sestavování základních aparatur, jejich funkčnost. 9. Metody oddělování složek ze směsí, titrace.
Literatura
  • CÍDLOVÁ, Hana, Miroslav FIALA a Irena PLUCKOVÁ. Laboratorní technika. 2006. URL info
  • MICHALCOVÁ, Andrea. Inovace studijních materiálů formou e-learningu pro předmět Laboratorní technika [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-04-10]. Dostupné z: . Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí
  • ČERNÁ, B. Základy laboratorní techniky. Brno, MU 1991.
  • ČERNÁ, Břetislava. Školní laboratoř - vybavení, technika, bezpečnost a hygiena práce. In Školní laboratoř - vybavení, technika, bezpečnost a hygiena. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. ISBN 80-210-1657-3. info
  • ČERNÁ, Břetislava. Školní pokusnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 76 s. ISBN 8021011289. info
Výukové metody
teoretická příprava
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Ukončení předmětu - zápočet.
Požadavky:
účast na cvičeních 80%
tři písemné testy (3 tématické celky - chemické sklo, bezpečnost práce, laboratorní aparatury) splnění na 80%
Informace učitele
https://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2595 http://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/labtech/index.htm
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.