FC3804 Chemické výpočty

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jana Horská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC3804/01: Čt 10:00–11:50 laboratoř 86, J. Horská
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
zvládnutí a procvičení základů výpočtů v chemii a jejich praktických aplikací.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu student získá:  vědomosti o postupech řešení základních chemických výpočtů a jejich praktických aplikací  dovednosti při řešení základních chemických výpočtů a jejich praktických aplikací  ucelený přehled, vztahující se k obsahu učiva daného předmětu (Základní chemické výpočty – z chemického vzorce, z chemické rovnice, koncentrace a jejich vzájemné přepočty, výpočty pH. Výpočty v odměrné analýze a v instrumentálních metodách).
Osnova
 • 1. Základní zákony. Relativní atomová a molekulová hmotnost. Mol. Molární hmotnost.
 • 2. Výpočty z chemického vzorce.
 • 3. Rovnice. Vyčíslování chemických rovnic. Oxidačně-redukční rovnice.
 • 4. Výpočty z chemické rovnice.
 • 5. Koncentrace. Výpočty koncentrací roztoků.
 • 6. Aktivita. Iontová síla.
Literatura
  povinná literatura
 • JANČÁŘOVÁ, Irena. Základní chemické výpočty. Edited by Luděk Jančář. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická universita, 2002. 115 s. ISBN 8071575755. info
  doporučená literatura
 • Sirotek, V., Karlíček, J. Chemické výpočty a názvosloví anorganických látek. Plzeň, ZČU, 2005. URL info
 • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Chemické výpočty a reakce. Úvaly u Prahy: Albra, 1996. 169 s. info
 • FLEMR, Vratislav, Eva HOLEČKOVÁ a Marie UHROVÁ. Anorganická chemie - chemické výpočty. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 1990. 99 s. ISBN 80-7080-079-8. info
Výukové metody
seminář, teoretocká příprava, skupinová diskuse
Metody hodnocení
zápočet;
písemný test 60 %.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/FC3804