FC4005 Didaktika chemie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. (přednášející)
Mgr. Irena Plucková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC4005/Kombi01: So 25. 2. 9:00–10:50 učebna 7, So 4. 3. 14:00–15:50 učebna 7, So 11. 3. 14:00–15:50 učebna 7, So 15. 4. 13:00–14:50 učebna 7, I. Plucková
FC4005/Prez01: Čt 10:00–11:50 učebna 7, I. Plucková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu:
- aktivní didaktická a metodická práce s učivem chemie pro ZŠ;
- osvojení si schopností transformace školních chemických informací v rámci poznatkové báze oboru chemie;
- aplikace a interpretace teoretických poznatků Obecné didaktiky a Obecné didaktiky chemie;
- osvojení si alternativních a moderních vyučovacích postupů, metod;
- seznámení se a osvojení si jednotlivých témat probíraných na ZŠ a zvládnutí jejich didaktické transformace a interpretace.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu student bude schopen: • aktivní didaktické práce s učivem chemie pro ZŠ; • osvojení si schopností transformace školních chemických informací v rámci poznatkové báze oboru chemie; • aplikace a interpretace teoretických poznatků Obecné didaktiky a Obecné didaktiky chemie; • osvojení si alternativních a moderních vyučovacích postupů; • seznámení se a osvojení si jednotlivých témat probíraných na ZŠ a zvládnutí jejich didaktické interpretace.
Osnova
 • 1. Seznámení s cílem a smyslem předmětu.
 • 2. Teoretické, technologické, didaktické, experimentální a aplikativní aspekty výuky chemie na ZŠ.
 • 3. Pozorování a pokus v chemii.
 • 4. Směsi.
 • 5. Částicové složení látek.
 • 6. Periodický zákon.
 • 7. Chemické reakce a slučovací poměry.
 • 8. Roztoky a výppočty v chemii.
 • 9. Oxidy, sulfidy, halogenidy, hydroxidy, kyseliny a soli.
 • 10. Vlivy na rychlost chemických reakcí.
 • 11. Redoxní reakce.
 • 12. Uhlovodíky, složení, struktura a vlastnosti.
 • 13. Ekologizace chemického učiva.
 • 14. Diagnóza chemické školní práce.
 • 15. Přírodní organické sloučeniny.
Literatura
 • PACHMANN, Eduard. Speciální didaktika chemie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 350 s. info
 • BUDIŠ, Josef, Pier Albino COLOMBO, Irena PLUCKOVÁ a Jiří ŠIBOR. Vybrané přednášky a úvahy z obecné didaktiky chemie - 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 82 s. ISBN 80-210-3542-0. info
 • PACHMANN, Eduard a Eduard HOFMANN. Obecná didaktika chemie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 334 s. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Úvod do didaktiky základní školy. Brno: MSD s.r.o. Brno, 2005. 141 s. Škola v praxi, svazek 3. ISBN 80-86633-33-0. info
 • BUDIŠ, Josef. Videopokusy ve výuce chemie. první vydání. Trnava: Trnavská univerzita Pedagogická fakulta, 2002. 4 s. Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnavi. ISBN 80-89074-47-2. info
 • BUDIŠ, Josef. Chemické pokusy pro ZŠ I. první. Brno: IQ Media Brno, 1998. info
Výukové metody
teoretická příprava
skupinová diskuse
Metody hodnocení
ústní zkouška
Vypracování přípravy na vyučovací hodinu na vylosované téma a jeho obhajoba a zdůvodnění
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/FC4005